« 1Moj 15:19 1 Księga Mojżeszowa 15:20 1Moj 15:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPEtejska a Farezejska, Rafaimska
2.WUJEK.1923I Hetejczyki, i Pherezejczyki, Raphaimy téż,
3.GDAŃSKA.1881I Hettejczyka, i Ferezejczyka, i Rafaimczyka.
4.GDAŃSKA.2017Chetytów, Peryzzytów i Refaitów;
5.NEUFELD.1863I Chyteja i Peryzeja i Refaów.
6.CYLKOWI Chytejczyka, i Peryzejczyka, i Refaów;
7.KRUSZYŃSKIHittytę, Peryzyjczyka i Refaim,
8.MIESESChittejczyków, Pěrizzejczyków. Rěfaejczyków,
9.SPITZER.1937i Chitejczyka i Peryzejczyka i Refaów,
10.TYSIĄCL.WYD5Chittytami, Peryzzytami, Refaitami,
11.BRYTYJKAI Chetytów, i Peryzytów, i Refaitów,
12.POZNAŃSKAChittytów, Peryzzytów, Refaitów,
13.WARSZ.PRASKAChetytów, Peryzzytów, Refaitów,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Chetejczyka, Peryzejczyka, Refaów;
15.EIB.BIBLIA.2016.LITi Chetytów, Peryzytów i Refaitów,