« 1Moj 16:10 1 Księga Mojżeszowa 16:11 1Moj 16:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI lepak: „Poczęła i porodziła syna, temu jimię zdziała Ismahel, przeto że jest twą nędzę sły- szał Gospodzin.
2.WUJEK.1923I potem rzekł: Otoś poczęła, i porodzisz syna: i nazowiesz imię jego Ismael, przeto iż usłyszał Pan utrapienie twoje.
3.GDAŃSKA.1881Potem jej rzekł Anioł Pański: Otoś ty poczęła, i porodzisz syna, a nazwiesz imię jego Ismael; bo usłyszał Pan utrapienie twoje.
4.GDAŃSKA.2017Potem Anioł PANA powiedział jej: Oto poczęłaś i urodzisz syna, a nadasz mu imię Izmael, bo PAN usłyszał twoje cierpienie.
5.NEUFELD.1863I rzekł do niéj aniół Wiekuistego: otóż poczęłaś i urodzisz syna i nazwiesz imie jego Jiszmael, gdyż wysłuchał Wiekuisty udręczenie twoje.
6.CYLKOWI rzekł do niej anioł Wiekuistego: "Oto poczęłaś, i zrodzisz syna; i tak nazwij imię jego Iszmael; bo usłyszał Wiekuisty o cierpieniu twojém.
7.KRUSZYŃSKIRzekł jeszcze anioł Boży do niej: "Oto poczęłaś i porodzisz syna i nazwiesz go imieniem Izmael, bo wysłuchał Bóg twego utrapienia.
8.MIESESI anioł Wiekuistego rzekł jej nadto: „Oto poczęłaś i urodzisz syna, którego nazwiesz Ismaelem [Jiszmāēl], albowiem Wiekuisty wysłuchał [szama] skargę twoją.
9.SPITZER.1937I rzekł do niej anioł Wiekuistego: – Oto poczęłaś i urodzisz syna, więc nazwij imię jego: Jiszma-El, gdyż słyszał Wiekuisty o zgnębieniu twoim.
10.TYSIĄCL.WYD5I mówił: Jesteś brzemienna i urodzisz syna, któremu dasz imię Izmael, bo słyszał Pan, gdy byłaś upokorzona.
11.BRYTYJKANadto rzekł do niej anioł Pański: Oto poczęłaś i urodzisz syna, i nazwiesz go Ismael, bo Pan usłyszał o niedoli twojej.
12.POZNAŃSKAI dalej mówił do niej (anioł Jahwe): - Otoś jest brzemienna: urodzisz syna i dasz mu na imię Ismael, bo Jahwe usłyszał twe biadanie.
13.WARSZ.PRASKAI wreszcie powiedział anioł Jahwe: Jesteś brzemienna i porodzisz syna, któremu nadasz imię Izmael, to znaczy: Jahwe słyszy – bo wysłuchał cię Jahwe, gdy byłaś w ucisku.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I jeszcze anioł WIEKUISTEGO do niej powiedział: Oto poczęłaś i urodzisz syna; więc tak nazwij jego imię Iszmael; bo WIEKUISTY usłyszał o twym cierpieniu.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie Anioł PANA oświadczył: Oto poczęłaś i urodzisz syna, i nadasz mu imię Ismael, dlatego że PAN usłyszał o twojej niedoli.