« 1Moj 16:3 1 Księga Mojżeszowa 16:4 1Moj 16:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPjenże jest wstąpił k niej. Tedy ona widząc, że jest poczęła, wzgardzi swą panią.
2.WUJEK.1923Który wszedł do niéj. Ale ona widząc, że poczęła, wzgardziła panią swoją.
3.GDAŃSKA.1881Tedy wszedł do Agary, i poczęła; a widząc, że poczęła, wzgardzoną była pani jej w oczu jej.
4.GDAŃSKA.2017Obcował więc z Hagar, a ona poczęła. A gdy spostrzegła, że poczęła, ze wzgardą patrzyła na swoją panią.
5.NEUFELD.1863I poszedł do Hagar i poczęła. A widząc że poczęła, lekceważoną została pani jéj w oczach jéj.
6.CYLKOWI poszedł do Hagary, i poczęła; ale widząc, że poczęła, lekceważyła panią swą w oczach swoich.
7.KRUSZYŃSKII poszedł do Agary i poczęła; gdy poczuła, że jest brzemienną, wzgardziła panią swoją.
8.MIESESOn poszedł do Hagary, która poczęła, a skoro ujrzała, iż poczęła, stała się pani jej mniej ważną u niej.
9.SPITZER.1937I poszedł do Hagary i poczęła, a widząc, że poczęła, tedy zlekceważona była władczyni jej w oczach jej.
10.TYSIĄCL.WYD5Abram zbliżył się do Hagar i ta stała się brzemienną. A widząc, że jest brzemienna, zaczęła lekceważyć swą panią.
11.BRYTYJKAA on obcował z Hagar, i poczęła. Lecz gdy spostrzegła, że poczęła, zaczęła pogardzać panią swoją.
12.POZNAŃSKAWspółżył tedy z Hagar, a ona stała się brzemienna. A gdy spostrzegła, że jest brzemienna, niewiele już znaczyła pani w jej oczach.
13.WARSZ.PRASKAZbliżył się Abram do Hagar i ta stała się brzemienna. Kiedy Hagar spostrzegła, że jest brzemienna, przestała okazywać należny szacunek swojej pani.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc poszedł do Hagary i poczęła; a widząc, że poczęła w swoich oczach lekceważyła swoją panią.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITAbram współżył z Hagar, a ona poczęła. A kiedy spostrzegła, że jest w ciąży, zaczęła pogardzać swoją panią.