« 1Moj 16:5 1 Księga Mojżeszowa 16:6 1Moj 16:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPJeż to Abram otpowiedział: „Otoć twoja dziewka jest w twoju ręku, uczyń s nią, cso chcesz”. A gdyż ją Saraj skaźni, ona precz uciecze.
2.WUJEK.1923Któréj odpowiadając Abram: oto, prawi, sługa twoja w ręku twoich jest, czyń z nią, jakoć się podoba. A gdy ją trapiła Sarai, uciekła.
3.GDAŃSKA.1881I rzekł Abram do Sarai: Oto służebnica twoja w rękach twoich, czyń z nią coć się zda najlepszego; i trapiła ją Saraj, i uciekła od oblicza jej.
4.GDAŃSKA.2017Abram powiedział do Saraj: Oto twoja służąca jest w twoim ręku, zrób z nią, co uważasz za słuszne. I gdy Saraj dręczyła ją, uciekła od niej.
5.NEUFELD.1863I rzekł Abram do Saraj: otóż niewolnica twoja w ręce twojéj, uczyń jéj co dobre w oczach twoich i dręczyła ją Saraj iż uciekła przed nią.
6.CYLKOWI rzekł Abram do Saraj: "Wszak służebnica twoja w ręku twoim: czyń z nią, co najlepszém w oczach twoich!" I dręczyła ją Saraj, że uciekła przed nią.
7.KRUSZYŃSKII rzekł Abram do Saraj: "Oto sługa twa jest w twoich rękach; uczyń z nią, co uważasz za dobre w swoich oczach". Tedy dręczyła ją Saraj i uciekła Agar od jej oblicza.
8.MIESESAbram zaś rzekł do Saraji: „Służebnica twoja oto w mocy twojej; postąp z nią, jak ci się wyda odpowiedniem”. Saraj dręczyła ją, iż uciekła od niej.
9.SPITZER.1937Więc rzekł Abram do Saraj: – Otóż służebnica twa w ręce twej; czyń z nią, co dobre w oczach twych. Tedy upokarzała ją Saraj, że uciekła przed nią.
10.TYSIĄCL.WYD5Abram rzekł do Saraj: Przecież niewolnica twoja jest w twojej mocy: postąp z nią, jak uznasz za dobre. Saraj upokorzyła Hagar; wtedy Hagar od niej uciekła.
11.BRYTYJKANa to rzekł Abram do Saraj: Oto niewolnica twoja jest w ręku twoim, zrób z nią, co ci się podoba! A gdy ją Saraj chciała upokorzyć, uciekła od niej.
12.POZNAŃSKAA Abram powiedział do Saraj: - Twoja niewolnica jest przecież w twej mocy! Postąp z nią, jak uważasz za słuszne. Saraj więc zaczęła jej dokuczać, tak że ona uciekła od niej.
13.WARSZ.PRASKANa to rzekł Abram: Oto masz, bierz sobie swoją niewolnicę. Niech pozostanie w twoich rękach. Rób sobie z nią, co chcesz. Od tego czasu Saraj zaczęła traktować Hagar tak surowo, że ta od niej uciekła.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Abram powiedział do Saraj: Przecież twoja Służebnica jest w twojej ręce; czyń z nią, co jest najlepsze w twoich oczach. Zatem Saraj ją dręczyła, tak, że przed nią uciekła.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITTwoja służąca jest pod twoją władzą - odpowiedział Abram. - Możesz z nią zrobić to, co uznasz za słuszne! Lecz gdy Saraj upokorzyła Hagar, ta od niej uciekła.