« 1Moj 16:8 1 Księga Mojżeszowa 16:9 1Moj 16:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI rzekł jest k niej anjoł boży: „Wroć się ku swej paniej a pokorz się jej pod ręką jej”.
2.WUJEK.1923I rzekł jéj Aniół Pański: Wróć się do paniéj swéj, a ukorz się pod ręką jéj.
3.GDAŃSKA.1881Rzekł jej Anioł Pański: Wróć się do pani swej, a ukorz się pod ręce jej.
4.GDAŃSKA.2017Anioł PANA powiedział jej: Wróć do swojej pani i poddaj się pod jej władzę.
5.NEUFELD.1863I rzekł do niéj aniół Wiekuistego: wróć do pani swojéj i bądź dręczoną pod rękami jéj.
6.CYLKOWI rzekł do niej anioł Wiekuistego: "Wróć do pani swojej, a ukorz się pod ręce jej."
7.KRUSZYŃSKIAnioł Boży rzekł do niej: "Wróć do pani swej i upokórz się pod jej ręką".
8.MIESESAnioł Wiekuistego odrzekł jej: „Wróć do pani swojej i znoś udrękę pod jej władzą.”
9.SPITZER.1937Tedy rzekł do niej anioł Wiekuistego: – Wróć do władczyni swej i ukorz się pod rękami jej.
10.TYSIĄCL.WYD5Wtedy Anioł Pański rzekł do niej: Wróć do twej pani i pokornie poddaj się pod jej władzę.
11.BRYTYJKANa to rzekł do niej anioł Pański: Wróć do swej pani i oddaj się pod jej władzę!
12.POZNAŃSKAAnioł Jahwe rzekł do niej: - Wracaj do swej pani i bądź jej uległa.
13.WARSZ.PRASKAWtedy powiedział do niej anioł Jahwe: Wracaj do swojej pani i staraj się być jej posłuszna we wszystkim!
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A anioł WIEKUISTEGO powiedział do niej: Wróć do swojej pani i ukorz się pod jej ręce.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWróć do swej pani - rozkazał Anioł - i bądź jej posłuszna!