« 1Moj 16:16 1 Księga Mojżeszowa 17:1 1Moj 17:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPotem gdyż w dziewiącidziesiąt w dziewiąci leciech będzie, zjawił się jemu Pan Bog i rzekł jest k niemu: „Jacieśm Bog wszechmogący, pojdzi za mną a bądź skruszony.
2.WUJEK.1923Zaczem gdy dziewiącidziesiąt i dziewiąci lat być począł, ukazał mu się Pan, i rzekł do niego: Jam Bóg wszechmogący: chodź przedemną, a bądź doskonały.
3.GDAŃSKA.1881A gdy już było Abramowi dziewięćdziesiąt lat i dziewięć lat, ukazał się Pan Abramowi, i rzekł do niego: Jam jest Bóg Wszechmogący; chodź przed obliczem mojem, a bądź doskonały.
4.GDAŃSKA.2017Gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, PAN ukazał się Abramowi i powiedział do niego: Ja jestem Bogiem Wszechmogącym. Chodź przed moim obliczem i bądź doskonały.
5.NEUFELD.1863A gdy Abram miał dziewięćdziesiąt i dziewięć lat, zjawił się Wiekuisty Abramowi i rzekł do niego: jam jest Bóg Wszechmocny, postępuj przedemną i stań się doskonałym.
6.CYLKOWA gdy miał Abram dziewięćdziesiąt i dziewięć lat, ukazał się Wiekuisty Abramowi, i rzekł do niego: "Jam jest Bóg Wszechpotężny; postępuj przedemną, a bądź nieskazitelny!
7.KRUSZYŃSKIGdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, ukazał mu się Bóg Abramowi i rzekł do niego: "Jam jest Bogiem Wszechmogącym; chodź przedemną i bądź niewinnym;
8.MIESESAbram był w wieku lat dziewięćdziesięciu dziewięciu, gdy Wiekuisty objawił się Abramowi i rzekł do niego: „Ja jestem Bogiem Wszechmocnym, postępuj przedemną i bądź nieskazitelnym,
9.SPITZER.1937A miał Abram dziewięćdziesiąt i dziewięć lat, gdy objawił się Wiekuisty Abramowi i rzekł do niego: – Jam jest Bóg, Wszechpotężny, postępuj wobec mnie i bądź nieskazitelny!
10.TYSIĄCL.WYD5A gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, ukazał mu się Pan i rzekł do niego: Jam jest Bóg Wszechmogący. Służ Mi i bądź nieskazitelny,
11.BRYTYJKAA gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, ukazał się Pan Abramowi i rzekł do niego: Jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały!
12.POZNAŃSKAKiedy Abram liczył dziewięćdziesiąt dziewięć lat, ukazał mu się Jahwe i powiedział do niego: - Jam jest Bóg Wszechmogący. Postępuj zawsze według mojej woli i bądź doskonały.
13.WARSZ.PRASKAKiedy Abram miał już dziewięćdziesiąt dziewięć lat, ukazał mu się we śnie Jahwe i powiedział: Ja jestem Bóg Wszechmocny. Chodź zawsze drogą, którą ci wskażę, i bądź sprawiedliwy.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, ukazał się Abramowi WIEKUISTY oraz do niego powiedział: Ja jestem Bóg Wszechpotężny, chodź przede mną oraz bądź nieskazitelny.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, ukazał mu się PAN i powiedział do niego: Ja jestem Bogiem Wszechmocnym, żyj blisko Mnie i bądź nienaganny.