« 1Moj 17:10 1 Księga Mojżeszowa 17:11 1Moj 17:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa obrzeżecie kęsek łona waszego, aby było na wieczne znamię ślub❬u❭ miedzy mną a miedzy wami.
2.WUJEK.1923A obrzeżecie ciało odrzezku waszego, aby było na znak przymierza miedzy mną i wami.
3.GDAŃSKA.1881Obrzeżcie tedy ciało nieobrzezki waszej; a to będzie znakiem przymierza między mną, i między wami.
4.GDAŃSKA.2017Obrzezacie więc ciało waszego napletka; to będzie znakiem przymierza między mną a wami.
5.NEUFELD.1863I obrzeżecie ciało przedskórka waszego, a to ma być znakiem przymierza między mną a między wami.
6.CYLKOWI obrzeżecie ciało napletka waszego, a będzie to znakiem przymierza między Mną a wami.
7.KRUSZYŃSKIObrzeżecie ciało odrzezka waszego i będzie to na znak przymierza między mną i między wami.
8.MIESESBędziecie dokonywać obrzezania ciała obrzezki waszej, co będzie znakiem przymierza między Mną a wami.
9.SPITZER.1937I obrzezacie ciało naskórka waszego a będzie to znakiem przymierza między mną a wami.
10.TYSIĄCL.WYD5będziecie obrzezywali ciało napletka na znak przymierza waszego ze Mną.
11.BRYTYJKAObrzeżecie mianowicie ciało napletka waszego i będzie to znakiem przymierza między mną a wami.
12.POZNAŃSKAMacie dokonać obrzezania napletka; to będzie znakiem mego przymierza z wami.
13.WARSZ.PRASKABędziecie usuwali część napletka na znak przymierza, które zawieram z wami.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Obrzeżcie więc, ciało waszego napletka i to będzie znakiem przymierza pomiędzy Mną a wami.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITMacie obrzezywać swój napletek. Będzie to znakiem przymierza między Mną a wami.