« 1Moj 17:8 1 Księga Mojżeszowa 17:9 1Moj 17:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPOpięć jest rzekł Bog ku Abramowi: „A ty przeto strzeż ślubu mego i siemię twe po tobie, i jich rod.
2.WUJEK.1923I rzekł zasię Bóg do Abrahama: I ty tedy będziesz strzegł przymierza mego, i nasienie twoje po tobie w narodziech swoich.
3.GDAŃSKA.1881Nad to rzekł Bóg Abrahamowi: Ty też przymierza mego przestrzegać będziesz, ty i nasienie twoje po tobie, w narodziech swoich.
4.GDAŃSKA.2017Potem Bóg powiedział Abrahamowi: Ty zaś zachowuj moje przymierze, ty i twoje potomstwo po tobie przez wszystkie pokolenia.
5.NEUFELD.1863I rzekł Bóg do Abrahama: ty zaś będziesz strzegł przymierza mojego, ty i nasienie twoje po tobie, w ich pokoleniach.
6.CYLKOWI rzekł Bóg do Abrahama: "Ty zaś przymierza Mojego przestrzegaj, ty i potomkowie twoi po tobie, w pokoleniach swoich.
7.KRUSZYŃSKIRzekł Bóg do Abrahama: "A ty strzeż przymierza mego, ty i potomkowie twoi po tobie przez wieki.
8.MIESESBóg rzekł nadto do Abrahama: „Ty zaś strzeż przymierza Mojego, ty i potomstwo twoje w pokoleniach swoich.
9.SPITZER.1937I rzekł Bóg do Abrahama: – A ty przymierza mego przestrzegaj, ty i potomstwo twoje po tobie w pokoleniach swoich.
10.TYSIĄCL.WYD5Potem rzekł Bóg do Abrahama: Ty zaś, a po tobie twoje potomstwo przez wszystkie pokolenia zachowujcie przymierze ze Mną.
11.BRYTYJKANadto rzekł Bóg do Abrahama: Ty zaś, a po tobie wszystkie pokolenia, dochowujcie przymierza mego.
12.POZNAŃSKAPotem znowu przemówił Bóg do Abrahama: - Ty masz zachowywać przymierze ze mną, ty i twoje potomstwo z pokolenia w pokolenie.
13.WARSZ.PRASKAPonadto powiedział Bóg do Abrahama: Niech to przymierze będzie starannie zachowywane przez ciebie i przez wszystkie następne pokolenia.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bóg także powiedział do Abrahama: Zaś ty przestrzegaj Mojego przymierza, ty i po tobie twoi potomkowie w swych pokoleniach.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPowiedział też Bóg do Abrahama: Dochowuj mego przymierza, ty i twoje potomstwo, po wszystkie pokolenia.