« 1Moj 19:23 1 Księga Mojżeszowa 19:24 1Moj 19:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTedy Pan Bog spuścił jest deszcz krwawy a ogień płomienny s nieba na Sodomę a na Gomorę
2.WUJEK.1923Tedy Pan dżdżył na Sodomę i Gomorrę siarką i ogniem od Pana z nieba.
3.GDAŃSKA.1881Tedy Pan spuścił jako deszcz na Sodomę i na Gomorrę siarkę i ogień, od Pana z nieba.
4.GDAŃSKA.2017Wtedy PAN spuścił deszcz siarki i ognia od PANA z nieba na Sodomę i Gomorę.
5.NEUFELD.1863A Wiekuisty spuścił na Sedom i Amorah deszcz siarczysty i ognisty od Wiekuistego z nieba.
6.CYLKOWWiekuisty zaś spuścił na Sedom i Amorę deszcz siarki i ognia, od Wiekuistego z nieba.
7.KRUSZYŃSKITedy Bóg spuścił na Sodomę i na Gomorę deszcz siarki i ognia - od Boga z niebios.
8.MIESESkiedyto Wiekuisty zesłał deszcz na Sodomę i Gomorę ze siarki i ognia – od Wiekuistego z nieba,
9.TYSIĄCL.WYD5A wtedy Pan spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia [pochodzący] od Pana z <nieba>.
10.BRYTYJKAWtedy Pan spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia, sam Pan z nieba,
11.POZNAŃSKAWówczas Jahwe spuścił z nieba deszcz siarki i ognia (od Jahwe) na Sodomę i Gomorę.
12.WARSZ.PRASKAzesłał Jahwe z góry, od siebie, na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś WIEKUISTY spuścił na Sedom oraz Amorę deszcz siarki i ognia spuścił z Nieba, od WIEKUISTEGO.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy PAN spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia! Spadł on od PANA! Prosto z nieba!