« 1Moj 2:19 1 Księga Mojżeszowa 2:20 1Moj 2:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPNazwał jest Adam jimiona jich wszelikiemu stworzeniu źwierzęcemu, dobytczemu i ptaszemu. A Adamowi nie było naleziono pomocnika podobnego jemu.
2.WUJEK.1923I nazwał Adam imionmi ich wszystkie zwierzęta, i wszystko ptastwo powietrzne, i wszystkie bestye ziemne: lecz Adamowi nie najdował się pomocnik podobny jemu.
3.GDAŃSKA.1881Tedy dał Adam imiona wszystkiemu bydłu, i ptactwu niebieskiemu, i wszelkiemu zwierzowi polnemu. Lecz Adamowi nie była znaleziona pomoc, która by przy nim była.
4.GDAŃSKA.2017I Adam nadał nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu niebieskiemu, i wszelkim zwierzętom polnym. Dla Adama jednak nie znalazła się pomoc odpowiednia dla niego.
5.NEUFELD.1863I nadał człowiek imiona wszystkiemu bydłu, i ptactwu nieba i wszystkim zwierzętom polnym; a co do człowieka, – nie znalazł pomocy stosownéj dla siebie.
6.CYLKOWI nadał człowiek nazwy wszelkiemu bydłu, i ptactwu nieba, i wszelkiemu zwierzowi dzikiemu; ale dla człowieka nie znalazł pomocy, odpowiedniej jemu.
7.KRUSZYŃSKII nadał człowiek imiona wszystkim zwierzętom domowym i ptactwu niebieskiemu, tudzież każdemu zwierzęciu polnemu; lecz dla człowieka nie znalazła się pomoc podobna jemu.
8.MIESESCzłowiek [Adam] nadał imiona bydłu wszystkiemu, ptactwu niebieskiemu i wszelakim zwierzętom polnym; lecz dla Człowieka [Adama] nie znalazł pomocy obok niego (=siebie).
9.TYSIĄCL.WYD5I tak mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom podniebnym i wszelkiemu zwierzęciu dzikiemu, ale nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny.
10.BRYTYJKANadał tedy człowiek nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu niebios, i wszelkim dzikim zwierzętom. Lecz dla człowieka nie znalazła się pomoc dla niego odpowiednia.
11.POZNAŃSKANadał więc człowiek imiona wszystkim zwierzętom domowym, ptactwu nieba i wszystkim dzikim zwierzętom. Jednakże odpowiedniej dla siebie pomocy nie znalazł.
12.WARSZ.PRASKATaką nazwę nadał mężczyzna wszystkim rodzajom bydła, ptakom żyjącym w powietrzu i wszelkim zwierzętom polnym. Nie znalazł jednak żadnej istoty, która, jako podobna do mężczyzny, mogłaby mu być pomocna.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc człowiek nadał nazwy całemu bydłu, ptactwu nieba i wszelkiemu dzikiemu zwierzowi; ale nie znalazł pomocy dla człowieka, dla niego odpowiedniej.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITI człowiek nadał nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu, i wszystkim zwierzętom pól, ale nie znalazł pomocy, która odpowiadałaby jemu.