« 1Moj 2:21 1 Księga Mojżeszowa 2:22 1Moj 2:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI udziałał Pan Bog z tej kości, jeż to s Adamowa boku wyjął, żonę, i przywiodł ją przed Adama.
2.WUJEK.1923I zbudował Pan Bóg z żebra, które wyjął z Adama, białągłowę, i przywiódł ją do Adama.
3.GDAŃSKA.1881I zbudował Pan Bóg z żebra onego, które wyjął z Adama, niewiastę, i przywiódł ją do Adama.
4.GDAŃSKA.2017I z tego żebra, które PAN Bóg wyjął z Adama, utworzył kobietę i przyprowadził ją do Adama.
5.NEUFELD.1863I ukształtował Wiekuisty Bóg żebro, które wyjął z człowieka, na niewiastę, i przyprowadził ją do człowieka.
6.CYLKOWI ukształtował Wiekuisty Bóg żebro, które wyjął z człowieka, na niewiastę, i przywiódł ją do człowieka.
7.KRUSZYŃSKII z żebra, które wziął Pan Bóg z człowieka, utworzył niewiastę i przyprowadził ją do człowieka.
8.MIESESBóg Wiekuisty rozbudował żebro to, które wyjął z Człowieka [Adama], w kobietę i przyprowadził ją do Adama.
9.TYSIĄCL.WYD5Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny,
10.BRYTYJKAA z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka.
11.POZNAŃSKAZ żebra wyjętego z człowieka ukształtował Jahwe-Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka.
12.WARSZ.PRASKAA potem żebro, wyjęte z boku mężczyzny, przemienił w niewiastę. Gdy następnie przyprowadził ją do mężczyzny,
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I PAN Bóg ukształtował żebro, które wyjął z człowieka na niewiastę oraz przyprowadził ją do człowieka.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITZ tej części, wziętej z człowieka, ukształtował PAN, Bóg, kobietę i przyprowadził ją do człowieka.