« 1Moj 2:3 1 Księga Mojżeszowa 2:4 1Moj 2:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTo to są porodzenia nieba i ziemie, gdyż są stworzony tego dnia, gdyż Bog udziałał niebo i ziemię,
2.WUJEK.1923Te są zrodzenia nieba i ziemie, gdy były stworzone w dzień, którego uczynił Pan Bóg niebo i ziemię.
3.GDAŃSKA.1881Teć są zrodzenia niebios, i ziemi, gdy były stworzone, dnia, którego uczynił Pan Bóg ziemię i niebo.
4.GDAŃSKA.2017Takie dzieje stworzenia niebios i ziemi w dniu, w którym PAN Bóg uczynił ziemię i niebiosa;
5.NEUFELD.1863Oto jest powstawanie nieba, i ziemi przy ich stworzeniu, w dniu, kiedy Wiekuisty Bóg zrobił ziemię i niebo.
6.CYLKOWOto zrodzenie się nieba i ziemi, przy stworzeniu ich, czasu w którym uczynił Wiekuisty Bóg niebo i ziemię.
7.KRUSZYŃSKIOto dzieje nieba i ziemi, gdy były stworzone w dniu, którego uczynił Bóg ziemię i niebo.
8.MIESESOto dzieje niebios i ziemi podczas ich stworzenia, gdy Bóg Wiekuisty [JHWH] uczynił ziemię i niebo.
9.TYSIĄCL.WYD5Oto są dzieje początków po stworzeniu nieba i ziemi. Gdy Pan Bóg uczynił ziemię i niebo,
10.BRYTYJKATakie były dzieje nieba i ziemi podczas ich stworzenia. W dniu kiedy Pan Bóg uczynił ziemię i niebo,
11.POZNAŃSKAOto dzieje stworzenia nieba i ziemi. Gdy Jahwe-Bóg stworzył ziemię i niebo,
12.WARSZ.PRASKATaka oto jest historia początków nieba i ziemi od chwili ich stworzenia. Po stworzeniu przez Jahwe ziemi i nieba
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto narodzenie niebios i ziemi, przy ich stworzeniu, w czasie, w którym WIEKUISTY, Bóg, uczynił niebo i ziemię.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITA oto dzieje nieba i ziemi podczas ich tworzenia, w dniu, w którym PAN, Bóg, stworzył już ziemię i niebo,