« 1Moj 2:4 1 Księga Mojżeszowa 2:5 1Moj 2:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPi wszelką chroślinę polską, pirzwej niż wyszła na ziemię, i wszelkie ziele po krajinach, drzewiej niżli jest płod niosła, bo tegdy Bog nie spuszczał dżdża na ziemię a człowiek nie był, jeż to by działał ziemię,
2.WUJEK.1923Wszelką różczkę polną niż weszła na ziemi, i wszelkie ziele krainy niźli wyniknęło: Nie spuścił bowiem był Pan Bóg dżdża na ziemię, i człowieka nie było, któryby sprawował ziemię.
3.GDAŃSKA.1881Wszelką różdżkę polną, przedtem niż była na ziemi; i wszelkie ziele polne, pierwej niż weszło; albowiem nie spuścił jeszcze był dżdżu Pan Bóg na ziemię; i człowieka nie było, któryby sprawował ziemię.
4.GDAŃSKA.2017Wszelkie krzewy polne, zanim były na ziemi, i wszelkie rośliny polne, nim wzeszły. Bo PAN Bóg jeszcze nie spuścił deszczu na ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał ziemię.
5.NEUFELD.1863A żaden krzew polny jeszcze nie był na ziemi i żadna trawa polna jeszcze nie wzeszła, bo nie spuścił był Wiekuisty Bóg deszczu na ziemię, a nie było człowieka by uprawiał ziemię.
6.CYLKOWZanim zaś jaki krzew polny był na ziemi, i jakie ziele polne zanim wzeszło, - nie spuścił też Wiekuisty Bóg deszczu na ziemię; człowieka też nie było, aby uprawiał ziemię;
7.KRUSZYŃSKII nie było na ziemi żadnego krzaka polnego i żadne] trawy polnej rozwijającej się, ponieważ nie spuścił jeszsze Pan Bóg deszczu na ziemię, i nie było człowieka, aby uprawiał ziemię.
8.MIESESZanim był krzew polny wszelaki na ziemi, zanim wzeszło ziele polne wszelakie, albowiem Bóg Wiekuisty nie był jeszcze zesłał deszczu na ziemię, a człowieka nie było do uprawiania ziemi,
9.TYSIĄCL.WYD5nie było jeszcze żadnego krzewu polnego na ziemi ani żadna trawa polna jeszcze nie wzeszła - bo Pan Bóg nie zsyłał deszczu na ziemię, bo nie było człowieka, który by uprawiał ziemię,
10.BRYTYJKAA jeszcze nie było żadnego krzewu polnego na ziemi ani nie wyrosło żadne ziele polne, bo Pan Bóg nie spuścił deszczu na ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał rolę,
11.POZNAŃSKAnie było jeszcze żadnego krzewu polnego na ziemi ani nie wzeszło jeszcze żadne ziele na polu, Jahwe-Bóg nie spuścił bowiem deszczu na ziemię; nie było też człowieka, aby uprawiał rolę.
12.WARSZ.PRASKAnie było jeszcze żadnego drzewa ani żadnej trawy na ziemi. Jahwe nie zsyłał bowiem jeszcze na ziemię deszczu i nie było nikogo, kto by uprawiał ziemię
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz zanim był na ziemi jakiś krzew polny i zanim wzeszło jakieś polne ziele, WIEKUISTY, Bóg, nie spuścił deszczu na ziemię; nie było także człowieka, aby uprawiał ziemię;
14.EIB.BIBLIA.2016.LITale na polach nie pojawił się jeszcze żaden krzew ani nie wyrosło żadne zioło, ponieważ PAN, Bóg, wciąż nie zraszał ziemi deszczem ani nie było człowieka, który uprawiałby rolę.