« 1Moj 20:18 1 Księga Mojżeszowa 21:1 1Moj 21:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPLepak Pan Bog wzjawił jest Sarze, jakoż to był ślubił jej i napełnił jej, cso mowił.
2.WUJEK.1923A Pan nawiedził Sarę, jako był obiecał, i wypełnił co powiedział.
3.GDAŃSKA.1881A Pan nawiedził Sarę, jako był rzekł: i uczynił Pan Sarze, jako był powiedział.
4.GDAŃSKA.2017A PAN nawiedził Sarę, jak powiedział, i uczynił PAN Sarze, jak zapowiedział.
5.NEUFELD.1863I wspomniał Wiekuisty na Sarah, jak mówił i uczynił Wiekuisty dla Sarah, jak był powiedział.
6.CYLKOWA Wiekuisty pomnił na Sarę, jako rzekł; i uczynił Wiekuisty Sarze, jako był powiedział.
7.KRUSZYŃSKIBóg nawiedził Sarę tak, jako rzekł i uczynił Bóg Sarze to, o czem mówił.
8.MIESESWiekuisty wspomniał na Sarę, jak zapowiedział i Wiekuisty uczynił Sarze, jak rzekł:
9.TYSIĄCL.WYD5Wreszcie Pan okazał Sarze łaskawość, jak to obiecał, i uczynił jej to, co zapowiedział.
10.BRYTYJKAI nawiedził Pan Sarę, jak obiecał: uczynił Pan Sarze, jak zapowiedział.
11.POZNAŃSKAJahwe, jak był to przyobiecał, okazał Sarze swą łaskawość; uczynił dla niej to, co zapowiedział.
12.WARSZ.PRASKAJahwe wejrzał wreszcie łaskawie na Sarę, tak jak zapowiedział, i uczynił jej tak, jak przyobiecał.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.WIEKUISTY wspomniał także na Sarę, jak zapowiedział; i WIEKUISTY uczynił Sarze jak powiedział.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN nawiedził też Sarę, tak jak zapowiedział, i spełnił wobec niej to, co przyobiecał.