« 1Moj 21:19 1 Księga Mojżeszowa 21:20 1Moj 21:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPi była z nim. Jenże tu rosł a przebywał jest na puszczy, tedy ten młodzieniec był strzelcem.
2.WUJEK.1923I był z nim: który urósł i mieszkał na puszczy, i stał się z młodości strzelcem.
3.GDAŃSKA.1881I był Bóg z onem dziecięciem, Które urosło, i mieszkało na puszczy, był z niego strzelec dobry z łuku.
4.GDAŃSKA.2017I Bóg był z chłopcem. Urósł i mieszkał na pustyni, i stał się łucznikiem.
5.NEUFELD.1863I był Bóg z chłopcem i urósł i osiadł w puszczy i stał się łucznikiem.
6.CYLKOWI był Bóg z chłopcem; a podrósł i osiadł w pustyni i stał się strzelcem, łucznikiem.
7.KRUSZYŃSKIBóg był z chłopcem, który wzrastał i mieszkał na puszczy i był strzelcem z łuku.
8.MIESESBóg był z chłopcem; on podrósł, osiadł w pustyni i był strzelcem-łucznikiem.
9.TYSIĄCL.WYD5Bóg był z chłopcem, a ten rósł. Mieszkał on na pustyni i stał się łucznikiem.
10.BRYTYJKAI był Bóg z chłopcem, a gdy podrósł, zamieszkał na pustyni i był łucznikiem.
11.POZNAŃSKABóg czuwał nad chłopcem. Ten dorastał, mieszkając na pustyni; stał się potem łucznikiem.
12.WARSZ.PRASKABóg był z chłopcem, który rósł, pozostając na pustyni, i z czasem stał się łucznikiem.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Bóg był z chłopcem; więc podrósł, zamieszkał na pustyni i stał się strzelcem łucznikiem.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITW dalszych latach Bóg zatroszczył się o chłopca. Wyrósł on, osiadł na pustyni i został łucznikiem.