« 1Moj 21:2 1 Księga Mojżeszowa 21:3 1Moj 21:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI zdział jest Abraham synowi swemu, jegoż to Sara porodziła, Isaak
2.WUJEK.1923I nazwał Abraham imię syna swego, którego mu zrodziła Sara, Izaak:
3.GDAŃSKA.1881I nazwał Abraham imię syna swego, który mu się urodził, którego mu urodziła Sara, Izaak.
4.GDAŃSKA.2017Abraham nadał swemu synowi, który mu się urodził, którego mu urodziła Sara, imię Izaak.
5.NEUFELD.1863I nazwał Abraham imie syna swego, który mu się urodził, którego urodziła mu Sarah – Jicchak.
6.CYLKOWI nazwał Abraham imię syna swojego, który mu się urodził, którego urodziła mu Sara: Ic'hak.
7.KRUSZYŃSKIAbraham dał imię synowi mu narodzonemu, którego urodziła mu Sara - Izaak.
8.MIESESAbraham nazwał syna swego, który narodził się jemu, którego urodziła mu Sara, – Izakiem [Jicchak].
9.TYSIĄCL.WYD5Abraham dał swemu synowi, który mu się urodził, a którego mu zrodziła Sara, imię Izaak.
10.BRYTYJKAAbraham nazwał syna swego, który mu się urodził, którego mu urodziła Sara, Izaak.
11.POZNAŃSKAAbraham dał synowi swemu, (którego mu urodzono) którego Sara mu urodziła, imię Izaak.
12.WARSZ.PRASKASynowi, którego porodziła Sara, Abraham nadał imię Izaak.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Abraham nazwał imię swojego syna, który mu się urodził, którego urodziła mu Sara Ic'hak.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITAbraham nadał swemu synowi, którego urodziła mu Sara, imię Izaak.