« 1Moj 21:3 1 Księga Mojżeszowa 21:4 1Moj 21:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa obrzazał ji osmego dnia, jako to był Bog jemu przykazał.
2.WUJEK.1923I obrzezał go dnia ośmego, jako mu Bóg przykazał.
3.GDAŃSKA.1881I obrzezał Abraham Izaaka, syna swego, gdy był w ośmiu dniach, jako mu był rozkazał Bóg.
4.GDAŃSKA.2017I Abraham obrzezał swego syna Izaaka, gdy ten miał osiem dni, jak Bóg mu rozkazał.
5.NEUFELD.1863I obrzezał Abraham Jicchaka syna swego, w wieku ośmiu dni, jak mu był przykazał Bóg.
6.CYLKOWI obrzezał Abraham Ic'haka, syna swego, gdy miał ośm dni, jak przykazał mu Bóg.
7.KRUSZYŃSKII Abraham obrzezał Izaaka, syna swego, gdy miał osiem dni, jako mu rozkazał Bóg.
8.MIESESI Abraham dokonał obrzezania Syna swego Izaka w wieku dni ośmiu tak, jak mu przykazał Bóg.
9.TYSIĄCL.WYD5Abraham obrzezał Izaaka, gdy ten miał osiem dni, tak jak to Bóg mu przykazał.
10.BRYTYJKAA gdy miał osiem dni, obrzezał Abraham Izaaka, syna swego, jak mu nakazał Bóg.
11.POZNAŃSKAAbraham dokonał obrzezania swego syna Izaaka, kiedy ten liczył osiem dni, tak jak Bóg mu to nakazał.
12.WARSZ.PRASKAÓsmego dnia po przyjściu na świat Izaak, zgodnie z poleceniem Bożym, został obrzezany przez Abrahama.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś gdy miał osiem dni, Abraham obrzezał swojego syna Ic'haka, jak mu przykazał Bóg.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy Izaak miał osiem dni, Abraham obrzezał go - tak, jak przykazał mu Bóg.