« 1Moj 21:6 1 Księga Mojżeszowa 21:7 1Moj 21:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI lepak jest rzekła: „I kto by usłyszał, nie będzie wierzyć Abrahamowi, aby Sara mogła porodzić syna a by porodziwszy ji by ji mogła otchować, jegoż jest porodziła w starości”.
2.WUJEK.1923I zasię rzekła: Ktoby wierzył, że Abraham usłyszeć miął, iż Sara piersiami karmi syna, którego mu już staremu urodziła?
3.GDAŃSKA.1881I rzekła: Któżby to był rzekł Abrahamowi, że Sara będzie karmiła piersiami syny? gdyżem urodziła syna w starości jego.
4.GDAŃSKA.2017I dodała: Kto by powiedział Abrahamowi, że Sara będzie karmiła piersią dzieci? Gdyż urodziłam mu syna w jego starości.
5.NEUFELD.1863I rzekła: któżby powiedział Abrahamowi: Sarah koi dzieci! wszakże urodziłam syna na starość jego.
6.CYLKOWI rzekła: "Któżby przepowiedział Abrahamowi: Karmić będzie dzieci Sara; jednak urodziłam syna w starości jego!".
7.KRUSZYŃSKII dodała: "Kto oznajmi Abrahamowi: Sara karmi dzieci? Bo urodziłam syna w starości swej".
8.MIESESi powiedziała: „Któżby był mówił Abrahamowi: „Sara karmi dzieci”, iż urodziłam syna na starość jego”.
9.TYSIĄCL.WYD5I dodawała: Któż by się ośmielił rzec Abrahamowi: Sara będzie karmiła dzieci piersią, a jednak urodziłam syna mimo podeszłego wieku mego męża.
10.BRYTYJKAI rzekła: Któż by był kiedykolwiek przepowiedział Abrahamowi, że Sara będzie karmić piersią dzieci, gdyż w starości jego urodziłam syna!
11.POZNAŃSKAI dodała: - Któż by to mógł powiedzieć Abrahamowi, że Sara będzie karmiła swą piersią? A jednak urodziłam syna w jego starości!
12.WARSZ.PRASKAKtóż ośmieliłby się – pytała dalej – powiedzieć Abrahamowi, że Sara własnymi piersiami będzie jeszcze karmić dzieci? A jednak teraz oto, mimo jego wieku, jeszcze dałam mu syna.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Powiedziała też: Kto by przepowiedział Abrahamowi: Sara będzie karmić dzieci; a jednak urodziłam syna w jego starości.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITMyślała bowiem: Kto by powiedział Abrahamowi: Sara będzie karmić piersią synów?! A tymczasem, kiedy się zestarzał, urodziłam mu syna!