« 1Moj 22:16 1 Księga Mojżeszowa 22:17 1Moj 22:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPpożegnawamci tobie a rozpłodzę twe siemię jako gwiazdy na niebie a jako piasek, jenże jest w pośrzod morza i w brzedze morskiem, twe plemię opwite twarzy i grody twych nieprzyjacielow [będziesz mieć],
2.WUJEK.1923Błogosławić ci będę i rozmnożę nasienie twoje jako gwiazdy niebieskie, i jako piasek, który jest na brzegu morskim: posiędzie nasienie twoje brony nieprzyjaciół swoich.
3.GDAŃSKA.1881Błogosławiąc, błogosławić ci będę, a rozmnażając rozmnożę nasienie twoje, jako gwiazdy niebieskie, i jako piasek, który jest na brzegu morskim; a odziedziczy nasienie twoje bramy nieprzyjaciół twoich.
4.GDAŃSKA.2017Błogosławiąc, będę ci błogosławić, a rozmnażając, rozmnożę twoje potomstwo jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza; a twoje potomstwo odziedziczy bramy swoich nieprzyjaciół.
5.CYLKOWŻe pobłogosławię cię, i rozmnożę potomstwo twoje, jako gwiazdy nieba, i jako piasek, co na brzegu morza; a zdobędzie ród twój bramy wrogów swoich;
6.KRUSZYŃSKIbędę ci błogosławił i rozmnożę zbytnio potomstwo twoje, jako gwiazdy na niebie, i jako piasek, który jest na brzegu morza, a potomstwo twoje posiądzie bramę swych nieprzyjaciół.
7.MIESESzaiste będę błogosławił tobie, będę twoje rozmnażał potomstwo, jak gwiazdy na niebie i jako ten piasek na brzegu morza; potomstwo twoje posiądzie bramy swych wrogów.
8.TYSIĄCL.WYD5będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza; potomkowie twoi zdobędą warownie swych nieprzyjaciół.
9.BRYTYJKAbędę ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo twoje jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza, a potomkowie twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich,
10.POZNAŃSKAJa będę ci szczodrze błogosławił i bardzo rozmnożę twoje potomstwo, jak gwiazdy na niebie lub piasek na wybrzeżu morza. Potomkowie twoi zdobędą bramy [miast] swoich wrogów.
11.WARSZ.PRASKAześlę na ciebie obfite błogosławieństwo i dam ci tak licznych potomków jak gwiazdy na niebie albo jak piasek nad brzegiem morza. Twoi potomkowie opanują bramy [miast] twoich wrogów.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.że pobłogosławię cię i rozmnożę twoje potomstwo jak gwiazdy nieba, jak piasek, co jest na brzegu morza; także twój ród zdobędzie bramy twoich wrogów.
13.EIB.BIBLIA.2016będę ci szczególnie błogosławił i obficie rozmnożę twoje potomstwo - niczym gwiazdy na niebie i niczym piasek nad brzegiem morza. Twoje potomstwo zwycięży swoich wrogów.