« 1Moj 22:5 1 Księga Mojżeszowa 22:6 1Moj 22:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTedy weźmie drwa ku przebytku i wzwiąże na Isaaka na swego syna a sam niosł ogień w ręku a miecz. A gdyż już sama dwa jidzieta,
2.WUJEK.1923Nabrał téż drew całopalenia, i włożył na Izaaka, syna swego, a sam niósł w rękach ogień i miecz. A gdy obaj szli pospołu,
3.GDAŃSKA.1881Wziął tedy Abraham drwa na ofiarę paloną, i włożył je na Izaaka, syna swego, a sam wziął w rękę swoję ogień i miecz, i szli obaj pospołu.
4.GDAŃSKA.2017Wziął więc Abraham drwa na ofiarę całopalną i włożył je na swego syna Izaaka, a sam wziął do ręki ogień i nóż i poszli obaj razem.
5.NEUFELD.1863I wziął Abraham drwa na całopalną i włożył na Jicchaka syna swego, i wziął w rękę swoją ogień i topór i poszli obaj razem.
6.CYLKOWI wziął Abraham drwa na całopalenie, i włożył je na Ic'haka, syna swego; i wziął w rękę swoję ogień i nóż; i poszli obaj razem.
7.KRUSZYŃSKIAbraham wziął drzewa ofiarne, a włożywszy na Izaaka, syna swego i wziąwszy w rękę swoją ogień i nóż, poszli razem we dwoje.
8.MIESESAbraham wziął drwa dla całopalenia i włożył na syna swego Izaka, własną zaś ręką wziął ogień i topór, – i obaj, poszli razem.
9.TYSIĄCL.WYD5Abraham, zabrawszy drwa do spalenia ofiary, włożył je na syna swego, Izaaka, wziął do ręki ogień i nóż, po czym obaj się oddalili.
10.BRYTYJKAAbraham wziął drwa na całopalenie i włożył je na syna swego Izaaka, sam zaś wziął do ręki ogień i nóż i poszli obaj razem.
11.POZNAŃSKAWziął więc Abraham drew na całopalenie i włożył je na swego syna Izaaka; sam ujął w rękę ogień i nóż, po czym obaj ruszyli obok siebie.
12.WARSZ.PRASKAWziął Abraham drwa przygotowane do spalenia ofiary, włożył je na swego syna Izaaka i ruszył z nim w drogę, mając w ręku zapaloną głownię i nóż.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Abraham wziął także drzewo na całopalenie i włożył je na swojego syna Ic'haka. Wziął też w swoją rękę ogień, nóż i obaj poszli razem.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie Abraham wziął drewno potrzebne przy ofierze całopalnej, włożył je na swego syna Izaaka, zabrał z sobą ogień i nóż i razem ruszyli w drogę.