« 1Moj 26:19 1 Księga Mojżeszowa 26:20 1Moj 26:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ale i tam był poswarek pasterzów Gerary przeciw pasterzom Izaakowym, mówiących: Nasza to woda: przez co imię studnie, z tego co się stało, nazwał Potwarzą.
2.GDAŃSKA.1881Lecz poswarzyli się pasterze Gerarscy z pasterzami Izaakowymi, mówiąc: Nasza to woda; przeto nazwał imię studni onej, Hesek, iż się swarzyli z nim o nię.
3.GDAŃSKA.2017Lecz pasterze z Geraru kłócili się z pasterzami Izaaka, mówiąc: To nasza woda. Nazwał więc tę studnię Esek, bo spierali się z nim.
4.NEUFELD.1863I spierali się pasterze Gerar z pasterzami Jicchaka, mówiąc: naszą jest ta woda, i nazwał imię téj studni Esek (kłótnia), bo kłócili się z nim.
5.CYLKOWI spierali się pasterze Gerarscy z pasterzami Ic'haka, mówiąc: "Naszą ta woda!" I nazwał imię studni tej Esek (swar), bo poswarzyli się z nim.
6.KRUSZYŃSKIA pasterze Gerary kłócili się z pasterzami Izaaka, mówiąc: "Woda jego dla nas". I dał nazwę studni Esek, ponieważ waśnili się z nim.
7.MIESESspierali się pasterze Gěrāru z pasterzami Izaka, mówiąc: „Naszą ta woda”. On nazwał studnię tę „Esek” [=swar], ponieważ wiedli spór [hitassěkū] z nim.
8.SPITZER.1937Tedy kłócili się pasterze z Gerar z pasterzami Jicchaka, mówiąc: – Nasza ta woda! Więc nazwał imię tej studni Esek (swar), gdyż swarzyli się z nim.
9.TYSIĄCL.WYD5pasterze z Geraru wszczęli sprzeczkę z pasterzami Izaaka i mówili: To dla nas ta woda! - Studnię tę nazwał on Esek, bo swarzyli się z nim o nią. -
10.BRYTYJKALecz pasterze Geraru spierali się z pasterzami Izaaka, mówiąc: To nasza woda! Dlatego nazwał tę studnię Esek (Sprzeczka), bo sprzeczali się z nim.
11.POZNAŃSKAAle pasterze z Gerary zaczęli się kłócić z pasterzami Izaaka: "Ta woda należy do nas!" Dlatego więc nazwał tę studnię Esek, że sprzeczano się z nim [o nią].
12.WARSZ.PRASKAWybuchł wtedy spór pomiędzy pasterzami Izaaka a pasterzami Gerary. Ci ostatni utrzymywali, że źródło należy do nich. Nadano temu źródłu miano Esek, to znaczy: spór, bo sprzeczano się o nie.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz pasterze gerarscy spierali się z pasterzami Ic'haka, mówiąc: To nasza woda. Zatem imię tej studni nazwał Esek, bo się z nim pokłócili.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy pasterze Geraru zaczęli spierać się z pasterzami Izaaka. To nasza woda! - wołali. Dlatego Izaak nadał tej studni nazwę Sprzeczka.