« 1Moj 26:21 1 Księga Mojżeszowa 26:22 1Moj 26:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A odszedłszy ztamtąd, ukopał inszą studnią, o którą już sporu nie wiedli: a tak nazwał imię jéj Rozszerzenie, mówiąc: Teraz rozszerzył nas Pan, i dał rość na ziemi.
2.GDAŃSKA.1881Zatem przeniósł się stamtąd, i wykopał drugą studnią o którą żadnego sporu nie było; i nazwał imię jej Rechobot, i mówił: Oto, teraz rozszerzył nas Pan, i urośliśmy na ziemi.
3.GDAŃSKA.2017Potem przeniósł się stamtąd i wykopał kolejną studnię, o którą już nie było sporu. Nazwał ją więc Rechobot i mówił: Oto teraz PAN dał nam miejsce, abyśmy się rozmnażali na ziemi.
4.NEUFELD.1863I przeniósł się ztamtąd, i wykopał inną studnią i nie kłócili się o nią i nazwał imię jéj Rechoboth (wygoda), mówiąc: teraz bowiem wygodził nam Wiekuisty i rozpłodzimy się na ziemi.
5.CYLKOWI przeniósł się ztamtąd, i wykopał studnię inną, i nie spierali się o nią, - i nazwał imię jej Rechoboth i rzekł: "Bo teraz rozprzestrzenił Wiekuisty nam, i rozplenim się na tej ziemi."
6.KRUSZYŃSKIA odszedłszy stąd, wydrążył jeszcze inną studnię i już nie kłócili się o nią, dlatego dał jej nazwę Rehoboth: "bo teraz - mówił - rozszerzył nam Bóg i będziemy rozrastać się na ziemi".
7.MIESESStamtąd przeniósł się i wykopał inną studnię, ale nie mieli sporu o nią, więc nazwał ją „Rechobot” i rzekł: „Zaprawdę teraz Wiekuisty zrobił szerzej [hirchib] nam i rozrodzimy się w Kraju”.
8.SPITZER.1937Więc wyruszył stamtąd i wykopał studnię inną i nie kłócili się o nią i nazwał imię jej Rechobot i rzekł: – Gdyż teraz rozprzestrzenił Wiekuisty nas i rozrodzimy się na ziemi.
9.TYSIĄCL.WYD5Izaak przeniósł się więc na inne miejsce i wykopał jeszcze inną studnię. O tę studnię już nie było sporów. Izaak dał jej nazwę Rechobot, mówiąc: Teraz dał nam Pan swobodną przestrzeń, abyśmy się rozmnażali w tym kraju.
10.BRYTYJKAPotem przeniósł się stamtąd i wykopał inną studnię, o którą nie było już żadnego sporu; i nazwał ją Rechowot, i rzekł: Teraz Pan dał nam wolną przestrzeń, tak że możemy rozmnażać się w tym kraju.
11.POZNAŃSKAOdszedł przeto stamtąd i wykopał jeszcze inną studnię. O nią już się nie kłócili. Nadał więc jej nazwę Rechobot, bo mówił: "Teraz dał nam Jahwe wolną przestrzeń, byśmy się mogli mnożyć w tym kraju".
12.WARSZ.PRASKAWtedy ruszył [Izaak] nieco dalej i wykopał jeszcze jedną studnię. Ta już nie była przedmiotem niezgody. Została nazwana Rechobot [to znaczy: dalekość]; mówiono przy tym: Teraz dał Jahwe rozległą przestrzeń, żebyśmy się swobodnie rozmnażali w tym kraju.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I przeniósł się stamtąd oraz wykopał inną studnię, o którą się nie spierali; więc nazwał jej imię Rechoboth, i powiedział: Bo teraz WIEKUISTY nam rozprzestrzenił, więc rozplenimy się na tej ziemi.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITW końcu Izaak przeniósł się stamtąd i wykopał kolejną studnię. O tę już sporu nie było, nazwał ją więc Szeroka, mówiąc: Teraz PAN poszerzył nasze granice i zakwitniemy w tej ziemi.