« 1Moj 27:12 1 Księga Mojżeszowa 27:13 1Moj 27:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Do którego matka: Na mnie, pry, niech będzie to przeklęctwo, synu mój: tylko słuchaj głosu mego, a szedłszy przynieś, com rzekła.
2.GDAŃSKA.1881I rzekła mu matka jego: Na mię niech będzie przeklęstwo twoje, synu mój; tylko usłuchaj głosu mego, a szedłszy, przynieś mi.
3.GDAŃSKA.2017Jego matka odpowiedziała mu: Mój synu, niech na mnie spadnie twoje przekleństwo. Tylko posłuchaj mego głosu, idź i przynieś mi je.
4.NEUFELD.1863I rzekła mu matka jego: przekleństwo twoje na siebie biorę, synu mój! tylko słuchaj głosu mojego, a idź i przynieś mi.
5.CYLKOWI rzekła doń matka jego: "Na mnie przekleństwo twoje, synu mój; tylko posłuchaj głosu mojego, a idź, przynieś mi!"
6.KRUSZYŃSKIJego matka mu odpowiedziała: "Na mnie niech będzie przekleństwo twoje mój synu, tylko słuchaj mego głosu, a idź i weź mi".
7.MIESESLecz matka jego rzekła doń: „Na mnie klątwa twa, mój synu! tylko słuchaj głosu mego, pójdź i weź dla mnie.”
8.SPITZER.1937Więc rzekła do niego matka jego: – Na mnie przekleństwo twoje, synu mój, tylko posłuchaj głosu mego, a idź i przynieś mi.
9.TYSIĄCL.WYD5Rzekła mu matka: Niech na mnie spadnie to przekleństwo dla ciebie, mój synu! Tylko posłuchaj mnie, idź i przynieś mi [koźlęta].
10.BRYTYJKARzekła do niego matka: Niech na mnie spadnie przekleństwo, które miałoby spaść na ciebie, synu mój! Tylko usłuchaj głosu mego, idź i przynieś mi.
11.POZNAŃSKAMatka odpowiedziała mu na to: - Niech zatem na mnie [spadnie] przekleństwo [rzucone] na ciebie, mój synu! Słuchaj mnie tylko, idź i wybierz mi [te koźlęta].
12.WARSZ.PRASKALecz matka odpowiedziała: Wtedy niech owo przekleństwo spadnie na mnie. Posłuchaj mnie tylko i idź, i przynieś mi te koźlęta.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A jego matka powiedziała do niego: Na mnie twoje przekleństwo, mój synu; tylko posłuchaj mojego głosu i idź mi przynieś.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzekleństwo, które miałoby spaść na ciebie, niech spadnie na mnie, synu mój! - odpowiedziała matka. - Zrób to, co mówię: Idź, przynieś mi kózki!