« 1Moj 27:14 1 Księga Mojżeszowa 27:15 1Moj 27:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP❬...❭ miała w domu wielmi dobre, ji oblecze
2.WUJEK.1923A w szaty Ezawowe bardzo dobre, które u siebie miała doma, oblokła go.
3.GDAŃSKA.1881I wziąwszy Rebeka szaty Ezawa, syna swego starszego, najkosztowniejsze, które miała u siebie w domu, oblokła w nie Jakóba, syna swego młodszego.
4.GDAŃSKA.2017Potem Rebeka wzięła szaty swego starszego syna Ezawa, najcenniejsze, jakie miała u siebie w domu, i ubrała w nie swego młodszego syna Jakuba.
5.NEUFELD.1863I wzięła Ribkah kosztowne suknie Esawa syna swego starszego, które u niéj były w domu i ubrała w nie Jakoba młodszego syna swego.
6.CYLKOWI wzięła Ribka szaty Esawa, syna swego starszego, lepsze, będące u niej w domu, i przyodziała Jakóba, syna swego młodszego.
7.KRUSZYŃSKII wzięła Rebeka najlepsze ubranie Ezawa, starszego syna swego, jakie miała przy sobie w domu i ubrała Jakóba, swego syna młodszego.
8.MIESESRebeka wzięła najpiękniejsze szaty starszego syna swego Ezawa, które miała u siebie w domu i przyodziała w nie młodszego syna swego Jakóba,
9.SPITZER.1937I wzięła Rebeka szatę Ezawa, syna swego starszego, najwytworniejszą, jaka u niej była w domu, i odziała Jakóba, syna swego młodszego.
10.TYSIĄCL.WYD5Potem Rebeka wzięła szaty Ezawa, swego starszego syna, najlepsze, jakie miała u siebie, ubrała w nie Jakuba, swojego młodszego syna,
11.BRYTYJKAPotem wzięła Rebeka szaty Ezawa, starszego syna swego, najpiękniejsze, jakie miała u siebie w domu, i ubrała w nie Jakuba, młodszego syna swego.
12.POZNAŃSKAPotem wybrała najlepsze szaty starszego syna, Ezawa, które miała w domu, i ubrała w nie młodszego syna, Jakuba.
13.WARSZ.PRASKAPotem Rebeka wzięła ubranie Ezawa, swego starszego syna, najlepsze, jakie miała w domu, i kazała Jakubowi się w nie przyodziać,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ribka wzięła też lepsze szaty Esawa, swojego starszego syna, które były u niej w domu i odziała nimi Jakóba, swojego młodszego syna.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie Rebeka wyszukała w swym domu szaty starszego syna Ezawa, najpiękniejsze jakie miała, i ubrała w nie syna młodszego - Jakuba.