« 1Moj 27:1 1 Księga Mojżeszowa 27:2 1Moj 27:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Któremu ojciec: Widzisz, (rzekł) żem się zstarzał, a nie wiem dnia śmierci mojéj.
2.GDAŃSKA.1881I rzekł Izaak: Otom się już zestarzał, a nie wiem dnia śmierci swej.
3.GDAŃSKA.2017Izaak powiedział: Oto zestarzałem się już i nie znam dnia swojej śmierci.
4.NEUFELD.1863I rzekł: otóż zestarzałem się, nieznam dnia śmierci swojéj.
5.CYLKOWI rzekł: "Otóż zestarzałem się, nie znam dnia śmierci mojej.
6.KRUSZYŃSKII rzekł Izaak: "Otóż zestarzałem się; nie znam dnia mej śmierci.
7.MIESESOn zaś rzekł: „Oto zestarzałem się i nie znam dnia mojej śmierci,
8.SPITZER.1937I rzekł: – Oto teraz zestarzałem się, nie znam dnia śmierci mojej.
9.TYSIĄCL.WYD5A kiedy ten odezwał się: Jestem, Izaak rzekł: Oto zestarzałem się i nie znam dnia mojej śmierci.
10.BRYTYJKAI rzekł: Oto się zestarzałem i nie znam dnia śmierci swojej.
11.POZNAŃSKAmówił dalej: - Otom się już postarzał i nie wiem, kiedy umrę.
12.WARSZ.PRASKAWtedy Izaak rzekł: Widzisz, zestarzałem się już. Nie wiem, kiedy umrę.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc rzekł: Oto się zestarzałem i nie znam dnia mojej śmierci.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITJak widzisz, jestem stary, nie znam dnia mojej śmierci.