« 1Moj 27:22 1 Księga Mojżeszowa 27:23 1Moj 27:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI nie poznał jest jego, bo były ręce ku podobieństwu ukazowale znamię starszego brata. Tedy on, dawając znamię pożegnania, rzekł:
2.WUJEK.1923I nie poznał go, iż kosmate ręce podobieństwo starszego wyrażały. A tak błogosławiąc mu,
3.GDAŃSKA.1881I nie poznał go; albowiem były ręce jego jako ręce Ezawa, brata jego, kosmate; i błogosławił mu.
4.GDAŃSKA.2017I nie rozpoznał go, bo jego ręce były owłosione jak ręce jego brata Ezawa. I błogosławił mu.
5.NEUFELD.1863I niepoznał go, bo ręce jego były jak ręce Esawa brata jego, włosate, i pobłogosławił mu.
6.CYLKOWI nie poznał go; albowiem były ręce jego jako ręce Esawa, brata jego, kosmate; i pobłogosławił go,
7.KRUSZYŃSKII nie rozpoznał go, ponieważ ręce jego były kosmate, jak ręce jego brata Ezawa i błogosławił mu.
8.MIESESOn nie poznał go, albowiem ręce jego były jak kosmate ręce brata jego Ezawa, więc błogosławił mu
9.SPITZER.1937I nie poznał go, gdyż były ręce jego, jak ręce Ezawa, brata jego, owłosione, i błogosławił go.
10.TYSIĄCL.WYD5Nie rozpoznał jednak Jakuba, gdyż jego ręce były owłosione jak ręce Ezawa. A mając udzielić mu błogosławieństwa,
11.BRYTYJKAI nie poznał go, bo ręce jego były owłosione jak ręce Ezawa, brata jego. Wtedy pobłogosławił go.
12.POZNAŃSKANie rozpoznał go więc, gdyż ręce jego były podobne do owłosionych rąk brata jego Ezawa. Chcąc go zatem pobłogosławić,
13.WARSZ.PRASKAI nie rozpoznał go, bo ręce Jakuba były pokryte włosem, tak jak ręce Ezawa. Przeto dał mu swe błogosławieństwo.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc go nie poznał, bo jego ręce były kosmate jak ręce jego brata Esawa; i go pobłogosławił.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNie rozpoznał go. Jego ręce były owłosione, podobnie jak ręce Ezawa. Zaczął mu więc błogosławić.