« 1Moj 27:26 1 Księga Mojżeszowa 27:27 1Moj 27:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPrzystąpiw pocałował jest ji ❬...❭ i pożegnał ji Panem Bog iem, i rzekł jest k niemu:
2.WUJEK.1923Przystąpił i całował go. I wnet skoro poczuł wonność szat jego, błogosławiąc mu rzekł: Oto wonność syna mego jako wonność pola pełnego, któremu błogosławił Pan.
3.GDAŃSKA.1881Tedy przystąpiwszy pocałował go, a skoro poczuł wonność szat jego, błogosławił mu, mówiąc: Oto wonność syna mego, jako wonność pola, któremu błogosławił Pan.
4.GDAŃSKA.2017Podszedł więc i pocałował go. Gdy poczuł zapach jego szat, błogosławił mu, mówiąc: Oto zapach mego syna jak zapach pola, które PAN błogosławił.
5.NEUFELD.1863I przystąpił i pocałował go, a on powąchał zapach sukień jego i pobłogosławił mu, mówiąc: patrz! zapach syna mojego jest jak zapach pola, któremu pobłogosławił Wiekuisty.
6.CYLKOWI przystąpił, i ucałował go, a skoro poczuł woń szat jego, pobłogosławił go, i rzekł: "oto woń syna mojego, jako woń pola, któremu błogosławił Wiekuisty.
7.KRUSZYŃSKIZbliżył się i pocałował go; Izaak poczuł zapach jego szat, błogosławił mu, mówiąc: "Zapach zapachem syna mego, jako zapach pola, któremu też błogosławi Bóg".
8.MIESESOn więc przystąpił i ucałował go, a on [Izak] poczuł woń szat jego, błogosławił mu i rzekł: „Patrz! woń syna mego taką, jak woń pola, które Wiekuisty pobłogosławił.
9.SPITZER.1937Tedy przystąpił i ucałował go. A gdy poczuł woń szat jego, błogosławił go i rzekł: – Patrz, woń syna mego, jak woń pola, które błogosławił Wiekuisty.
10.TYSIĄCL.WYD5Jakub zbliżył się i pocałował go. Gdy Izaak poczuł woń jego szat, dając mu błogosławieństwo, mówił: Oto woń mego syna jak woń pola, które pobłogosławił Pan!
11.BRYTYJKAZbliżył się przeto i pocałował go. A gdy poczuł woń szat jego, pobłogosławił go, mówiąc: Oto woń syna mego jako woń pola, które pobłogosławił Pan.
12.POZNAŃSKAPrzybliżył się więc i ucałował go. Kiedy zaś Izaak poczuł zapach jego szat, pobłogosławił go, mówiąc: - Woń mego syna, to prawdziwie jak woń pola, które Jahwe pobłogosławił!
13.WARSZ.PRASKAJakub podszedł więc i ucałował go. Izaak rozpoznał zapach jego szat i dał mu swe błogosławieństwo, mówiąc: Oto woń mojego syna, jak zapach pola błogosławionego przez Jahwe.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem podszedł oraz go ucałował; a gdy poczuł zapach jego szat, pobłogosławił go i powiedział: Oto zapach mojego syna, taki jak zapach pola, któremu błogosławił WIEKUISTY.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITJakub podszedł i pocałował go. A gdy ojciec poczuł woń jego szat, zaczął mu błogosławić: O, tak! To jest woń mego syna - jak woń pól, które pobłogosławił PAN.