« 1Moj 27:28 1 Księga Mojżeszowa 27:29 1Moj 27:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa służyć tobie będą rod i kłaniać się ❬...❭, a będziesz pan bratom swym, boć się będą kłaniać synowie macierze twej. A kto cię będzie kląć ❬...❭, ale kto ciebie będzie żegnać, pożegnan będzie”
2.WUJEK.1923I niech ci służą narodowie, i niech ci się kłaniają pokolenia: bądź panem braciéj twojéj, a niech się pochylają przed tobą synowie matki twojéj. Ktoby cię przeklinał, niech ten przeklętym będzie: a ktoby cię błogosławił, niech będzie błogosławieństwa pełen.
3.GDAŃSKA.1881Niechaj ci służą ludzie, a niech ci się kłaniają narodowie. Bądź panem braci twojej, a niech ci się kłaniają synowie matki twojej; którzy by cię przeklinali, niech będą przeklętymi, a którzy by cię błogosławili, niech będą błogosławionymi.
4.GDAŃSKA.2017Niech ludzie ci służą i niech ci się kłaniają narody. Bądź panem twoich braci i niech ci się kłaniają synowie twojej matki. Niech będzie przeklęty, kto cię przeklina, a niech będzie błogosławiony, kto cię błogosławi.
5.NEUFELD.1863Oby ci służyły narody i kłaniały ci się szczepy, bądź panem braciom swoim i oby ci się kłaniali synowie matki twojéj, przeklinający cię, niech będzie przeklętym, a błogosławiący ci, niech będzie błogosławionym.
6.CYLKOWNiechaj służą ci ludy, a korzą się tobie plemiona; bądź panem braci twojej, a niech się korzą tobie synowie matki twojej; przeklinający cię niechaj będą przeklęci, a błogosławiący cię, błogosławieni!"
7.KRUSZYŃSKIOby ci służyły narody i oby się pokłoniły przed tobą ludy! Bądź panem braciom twoim, i oby synowie matki twej kłaniali się tobie. Niechaj będzie przeklęty, kto ciebie przeklina, a błogosławiony ten, kto tobie błogosławi!"
8.MIESESNiech narody służą tobie, plemiona kłaniają się tobie. Bądź panem braciom twoim. Niechaj się kłaniają tobie synowie twojej matki. Klnący ciebie – przeklęty, a błogosławiący ci – błogosławiony”.
9.SPITZER.1937Służyć będą ci ludy i plemiona kłaniać się będą tobie; bądź panem braci swoich i niech kłaniają się tobie synowie matki twojej; przeklinający cię będą przeklęci, a błogosławiący cię będą błogosławieni.
10.TYSIĄCL.WYD5Niechaj ci służą ludy i niech ci pokłon oddają narody. Bądź panem twoich braci i niech ci pokłon oddają synowie twej matki! Każdy, kto będzie ci złorzeczył, niech będzie przeklęty. Każdy, kto będzie cię błogosławił, niech będzie błogosławiony!
11.BRYTYJKANiechaj ci służą ludy I niechaj ci pokłon oddają narody. Bądź panem braci twoich, A niech ci pokłon oddają synowie matki twojej. Kto ciebie przeklinać będzie, Niech będzie przeklęty, A kto tobie błogosławić będzie, Niech będzie błogosławiony.
12.POZNAŃSKANarody niech ci służą, ludy niech czołem ci biją! Bądź wodzem swych braci, niech ci hołdują twej matki synowie. Przeklęty - kto ciebie przeklina! Błogosławiony - kto ci błogosławi!
13.WARSZ.PRASKANiechaj ci służą ludy, niech ci pokłon oddają narody. Panem bądź dla twoich braci, a synowie twojej matki niech cię czcią otaczają. Niech będzie przeklęty każdy, kto by ci złorzeczył, a błogosławiony każdy, kto ci będzie błogosławił.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niech ci służą ludy i niech się korzą przed tobą plemiona; bądź panem twoich braci i niech się korzą przed tobą synowie twojej matki. Ci, co cię przeklinają niech będą przeklęci, a którzy ci błogosławią błogosławieni.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech ci służą ludy, niech ci się kłaniają narody - bądź panem swoich braci i niech ci się kłaniają synowie twojej matki. Niech będzie przeklęty ten, kto cię przeklina, a błogosławiony ten, kto cię błogosławi.