« 1Moj 27:30 1 Księga Mojżeszowa 27:31 1Moj 27:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPNawarzyw karmiej z swego łowu a niesie oćcu i rzecze: „Wstań, oćcze moj, a jedz z łowu syna twego, ać mi twa dusza pożegna”.
2.WUJEK.1923I uwarzone z łowu potrawy przyniósł ojcu, mówiąc: Wstań, ojcze mój, a jedz z łowu syna twego, aby mi błogosławiła dusza twoja.
3.GDAŃSKA.1881Który nagotowawszy potrawy smaczne, przyniósł je ojcu swemu, i mówił do ojca swego: Wstańże ojcze mój, a jedz z obłowu syna twego, aby mi błogosławiła dusza twoja.
4.GDAŃSKA.2017On także przygotował smaczną potrawę, przyniósł ją swemu ojcu i powiedział mu: Podnieś się, mój ojcze, i jedz ze zwierzyny twego syna, aby błogosławiła mi twoja dusza.
5.NEUFELD.1863I zrobił on także smaczne potrawy i przyniósł ojcu swojemu, i rzekł do ojca swojego: niech wstanie ojciec mój i niech jé z zwierzyny syna swojego, aby mi pobłogosławiła dusza twoja.
6.CYLKOWI przyrządził i on przysmaki, i przyniósł ojcu swojemu, i rzekł do ojca swojego: "Niech wstanie ojciec mój, i niech je z łowu syna swego, aby pobłogosławiła mnie dusza twoja."
7.KRUSZYŃSKII on również przygotował smaczną potrawę i przyniósł ojcu swemu, i rzekł do swego ojca: "Niechaj powstanie mój ojciec i spożyje z polowania syna swego, aby mi błogosławiła dusza twoja".
8.MIESESTenże również przyrządził smaczne potrawy, przyniósł je ojcu swojemu i rzekł do ojca swojego, „Niech ojciec mój wstanie i niechaj jada z łowu syna swojego, ażeby osobiście błogosławił mi”.
9.SPITZER.1937I przyrządził także on przysmaki i przyniósł ojcu swemu i rzekł do ojca swego: – Wstań, ojcze mój, i jedz z dziczyzny syna swego, aby błogosławiła mnie dusza twoja.
10.TYSIĄCL.WYD5I on także przyrządził ulubioną potrawę ojca, zaniósł mu ją i rzekł do niego: Podnieś się, mój ojcze, i jedz to, co twój syn upolował, abyś mi udzielił błogosławieństwa!
11.BRYTYJKARównież on przyrządził smaczną potrawę i przyniósł ją ojcu swemu, i rzekł do ojca: Niech wstanie ojciec mój i niech je z łowów syna swego, aby mi błogosławiła dusza twoja.
12.POZNAŃSKAOn także przyrządził smaczną potrawę, przyniósł ją ojcu i powiedział do niego: - Niech raczy mój ojciec podnieść się i zjeść coś z tego, co upolował twój syn, abyś pobłogosławił mnie z całej duszy.
13.WARSZ.PRASKAI on też przygotował smaczny posiłek, przyniósł ojcu i powiedział: Ojcze mój, podnieś się i posil się tym, co upolował twój syn, a potem udziel mi swego błogosławieństwa.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem on także przyrządził przysmaki, przyniósł swojemu ojcu i powiedział do swego ojca: Niech mój ojciec wstanie i niech je z łowu swojego syna, aby mnie pobłogosławiła twoja dusza.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITRównież on przyrządził potrawę i przyniósł swemu ojcu: Niech mój ojciec wstanie - zaprosił - i niech skosztuje z łowów swego syna, aby potem mógł mi błogosławić.