« 1Moj 27:32 1 Księga Mojżeszowa 27:33 1Moj 27:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTedy Isaak lęknie się a jimie się wielmi dziwować ani chciał temu uwierzyć i rzekł: „A kto tu pirwej przyniosł źwierzyny a ja jeśm wszytkę sjadł, drzewiej niżliś ty przyszedł, i pożegnałeśm ji, i będzie pożegnan?”
2.WUJEK.1923Uląkł się Izaak zdumieniem wielkiem: a bardziéj niż kto wierzyć może, dziwując się rzekł: Któż tedy ono jest, który mi dawno łów ugoniony przyniósł, i jadłem ze wszystkiego, pierwéj niźliś ty przyszedł: i błogosławiłem mu, i będzie błogosławionym?
3.GDAŃSKA.1881I zląkł się Izaak zlęknieniem bardzo wielkiem, i rzekł: Któż to, a gdzie jest ten, co ułowił zwierzynę, i przyniósł mi? i jadłem ze wszystkiego, pierwej, niżeś ty przyszedł, i błogosławiłem mu, i będzie błogosławionym.
4.GDAŃSKA.2017Wtedy Izaak bardzo się przeraził i zapytał: Któż to? A gdzie jest ten, co ułowił zwierzynę i przyniósł mi, a ja jadłem ze wszystkiego, zanim ty przyszedłeś, i błogosławiłem mu? Będzie więc błogosławionym.
5.NEUFELD.1863I zadrżał Jicchak z wielkiego przestrachu nadzwyczajnie i rzekł: któż tedy był ten, który złowił zwierzynę i przyniósł mi, iż jadłem z wszystkiego, za nim przyszedłeś i pobłogosławiłem mu? a będzie on téż błogosławionym!
6.CYLKOWI zatrwożył się Ic'hak trwogą wielką bardzo, i rzekł: "Któż zatém ten, co ułowił zwierzynę, i przyniósł mi, żem jadł z wszystkiego, zanim przybyłeś, i błogosławiłem mu? A też błogosławionym będzie!"
7.KRUSZYŃSKIIzaak odczuł bardzo wielki strach i rzekł: "Gdzież jest ten, który upolował dziczyznę i przyniósł mi? Jadłem ze wszystkiego wprzód, zanim przyszedłeś i błogosławiłem mu; niech już będzie błogosławiony".
8.MIESESIzak przeraził się bardzo przerażeniem wielkiem ogromnie i rzekł: „Kim był tedy ów, który upolował zwierzynę i przyniósł mi, a ja jadłem ze wszystkiego, nim przyszedłeś, i błogosławiłem mu, a niech też błogosławion będzie”.
9.SPITZER.1937tedy przeraził się Izaak przerażeniem wielkim bardzo i zawołał: – Któż był ten, który upolował dziczyznę i przyniósł mi i jadłem z wszystkiego, zanim przybyłeś, i błogosławiłem go? Także on błogosławiony będzie.
10.TYSIĄCL.WYD5Izaak bardzo się zatrwożył i rzekł: Kim więc był ten, który upolował zwierzynę i przyniósł mi, a ja jadłem ją, zanim ty wróciłeś, i pobłogosławiłem mu? Przecież to on otrzymał błogosławieństwo!
11.BRYTYJKAIzaak przeląkł się ogromnie i rzekł: Któż to więc był ten, co upolował zwierzynę i przyniósł mi, i ja jadłem ze wszystkiego, zanim ty przyszedłeś, i pobłogosławiłem go? Wobec tego on będzie błogosławiony.
12.POZNAŃSKAWówczas Izaak wielce przerażony zapytał: - Kimże zatem był ten, który to, co upolował, przyniósł mi, a ja jadłem z tego wszystkiego, zanim ty przyszedłeś, i pobłogosławiłem go? Już więc jest pobłogosławiony.
13.WARSZ.PRASKANa to aż zadrżał Izaak z przerażenia i zapytał: A kim był ten, który przyniósł mi już potrawę z tego, co upolował? Najadłem się już do syta, zanim ty przyszedłeś, i dałem mu swoje błogosławieństwo. I to błogosławieństwo już przy nim pozostanie.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Ic'hak się zatrwożył bardzo wielką trwogą i powiedział: Kto był zatem tym, co złowił zwierzynę i mi przyniósł zanim ty przybyłeś, żebym jadł ze wszystkiego, i mu błogosławiłem? Więc będzie błogosławionym.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITIzaak zadrżał. Kim więc był ten - zapytał - który był tu przed tobą? Przyniósł mi potrawę z tego, co upolował, ja to zjadłem i pobłogosławiłem go. I będzie on błogosławiony!