« 1Moj 27:34 1 Księga Mojżeszowa 27:35 1Moj 27:36 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPJenże rzecze k niemu: „Przyszedł twoj brat pirwej a ten wziął twe pożegnanie”.
2.WUJEK.1923Który rzekł: Przyszedł rodzony twój zdradliwie, i wziął błogosławieństwo twoje.
3.GDAŃSKA.1881A on mu rzekł: Przyszedł brat twój chytrze, i wziął błogosławieństwo twoje.
4.GDAŃSKA.2017A on mu powiedział: Twój brat podstępnie przyszedł i wziął twoje błogosławieństwo.
5.NEUFELD.1863A on rzekł: przyszedł brat twój podstępnie i wziął błogosławieństwo twoje.
6.CYLKOWOn zaś rzekł: "Przyszedł brat twój chytrze, i wziął błogosławieństwo twoje."
7.KRUSZYŃSKIIzaak odpowiedział: "Twój brat przyszedł podstępnie i odebrał błogosławieństwo twoje".
8.MIESESA on rzekł: „Brat twój przyszedł z chytrością i zabrał błogosławieństwo twoje”.
9.SPITZER.1937A on rzekł: – Przyszedł brat twój w podstępie i zabrał błogosławieństwo twoje.
10.TYSIĄCL.WYD5Izaak powiedział: Przyszedł podstępnie brat twój i zabrał twoje błogosławieństwo!
11.BRYTYJKAA on rzekł: Brat twój przyszedł podstępnie i wziął błogosławieństwo twoje.
12.POZNAŃSKAOn na to: - Twój brat przyszedł podstępnie i zabrał twoje błogosławieństwo.
13.WARSZ.PRASKALecz ojciec odpowiedział: Twój brat wkradł się podstępnie i zabrał już błogosławieństwo przeznaczone dla ciebie.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś on powiedział: Chytrze przyszedł twój brat oraz wziął twoje błogosławieństwo.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITOjciec powiedział: Twój brat przyszedł podstępnie i przejął twe błogosławieństwo.