« 1Moj 27:36 1 Księga Mojżeszowa 27:37 1Moj 27:38 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPOtpowiedział Isaak: „Panem twym jegośm ustawił i wszytkę twoję bracią pod jego państwem i nad wiele wina i oleju jest❬e❭m ji panem ustawił, a csoż tobie, synu, uczynić?”
2.WUJEK.1923Odpowiedział Izaak: Panemem go twoim postanowił, i wszystkę bracią jego poddałem mu w niewolą, zbożem i winem umocniłem go: a tobie potém synu mój, co daléj czynić mam?
3.GDAŃSKA.1881Odpowiedział Izaak, i rzekł do Ezawa: Otom go panem postanowił nad tobą, i wszystkich braci jego dałem mu za sługi, i zbożem, i winem opatrzyłem go; a tobie cóż teraz mam uczynić, synu mój?
4.GDAŃSKA.2017Izaak odpowiedział Ezawowi: Ustanowiłem go panem nad tobą i wszystkich jego braci dałem mu za sługi, i zapewniłem mu zboże i wino. Cóż więc mogę dla ciebie zrobić, mój synu?
5.NEUFELD.1863I odpowiedział Jicchak i rzekł do Esawa: otóż panem go zrobiłem nad tobą, a wszystkich braci jego oddałem mu za niewolników, a zbożem i winem obdarzyłem go, a dla ciebie gdzieś cóż zrobię, synu mój?
6.CYLKOWI odpowiedział Ic'hak, i rzekł do Esawa: "Oto panem postanowiłem go nad tobą, a wszystkich braci jego oddałem mu za sługi, a o zboże i moszcz upewniłem go, - a tobie, cóż teraz uczynię, synu mój?"
7.KRUSZYŃSKIA odpowiadając Izaak, rzekł do Ezawa: "Oto postanowiłem go panem nad tobą i wszystkich braci jego oddałem mu za sługi, zbożem i winem go zaopatrzyłem, a tobie, mój synu, cóż mogę uczynić?".
8.MIESESNato odparł Izak i rzekł do Ezawa: „Ustanowiłem jego panem tobie, wszystką brać jego za sługi dałem jemu, zaopatrzyłem go w zboże i wino; – cóż więc zrobię tobie, synu mój?”
9.SPITZER.1937Więc odpowiedział Izak i rzekł do Ezawa: – Oto panem ustanowiłem go nad tobą i wszystkich braci jego oddałem mu za sługi i zbożem i moszczem zaopatrzyłem go, a tobie właściwie cóż uczynię, synu mój?
10.TYSIĄCL.WYD5Izaak na te słowa odrzekł Ezawowi: Skoro uczyniłem go twoim panem, wszystkich zaś jego krewnych - jego sługami, i zapewniłem mu obfitość zboża oraz moszczu, to cóż mogę dla ciebie uczynić, mój synu?
11.BRYTYJKAA Izaak odpowiedział i rzekł do Ezawa: Oto ustanowiłem go panem nad tobą i dałem mu za sługi wszystkich pobratymców jego, zapewniłem mu zboże i wino; cóż więc mogę jeszcze dla ciebie uczynić, synu mój?
12.POZNAŃSKANa to Izaak odpowiedział Ezawowi: - Ustanowiłem go panem nad tobą, a wszystkich jego braci dałem mu za sługi; zaopatrzyłem go w zboże i moszcz. Cóż więc mogę jeszcze uczynić dla ciebe, mój synu?
13.WARSZ.PRASKANa to rzekł Izaak do Ezawa: Uczyniłem go już panem nad tobą, a wszyscy jego bracia mają mu służyć. Zapewniłem mu także obfitość ziarna i moszczu winnego. Cóż mogę jeszcze uczynić dla ciebie, mój synu?
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Ic'hak odpowiedział, mówiąc do Esawa: Oto ustanowiłem go panem nad tobą, a wszystkich jego braci oddałem mu za sługi; także upewniłem go o zbożu i moszczu więc co teraz tobie uczynię, mój synu?
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Izaak powiedział do Ezawa: Ustanowiłem go panem nad tobą. Dałem mu za sługi wszystkich jego braci, wsparłem go zbożem i winem, co więc mogę zrobić dla ciebie, mój synu?