« 1Moj 27:37 1 Księga Mojżeszowa 27:38 1Moj 27:39 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPJemuż to Ezau rzekł: „Azali to jedno pożegnanie masz, oćcze moj? Proszę cię, miły otcze, daj mi takież pożegnanie”. A gdyż wieliką żałością płakał,
2.WUJEK.1923Któremu Ezaw: Izali, pry, jedno tylko masz błogosławieństwo, ojcze? mnie też proszę abyś błogosławił. A gdy łkaniem wielkiem płakał,
3.GDAŃSKA.1881I rzekł Ezaw do ojca swego: Izali tylko jedno błogosławieństwo masz, ojcze mój? Błogosławże i mnie; i jamci syn twój, ojcze mój. I podniósł Ezaw głos swój, a płakał.
4.GDAŃSKA.2017I Ezaw powiedział do swego ojca: Czy masz tylko jedno błogosławieństwo, mój ojcze? Błogosław także i mnie, mój ojcze. I Ezaw podniósł głos i zapłakał.
5.NEUFELD.1863I rzekł Esaw do ojca swojego: czyż jedno tylko błogosławieństwo masz, ojcze mój? błogosławże i mnie ojcze mój! i podniósł Esaw głos swój i płakał.
6.CYLKOWI rzekł Esaw do ojca swojego: "Czyżbyś błogosławieństwo jedno tylko miał, ojcze mój? Pobłogosław też i mnie, ojcze mój!" I podniósł Esaw głos swój i zapłakał.
7.KRUSZYŃSKII rzekł Ezaw do ojca swego: "Czy to jedno błogosławieństwo masz, mój ojcze? Mnie również pobłogosław, mój ojcze!" I Ezaw, podniósłszy głos, płakał.
8.MIESESA Ezaw rzekł do ojca swojego: „Czy tylko jedno masz błogosławieństwo? mój ojcze! błogosław mi również, ojcze mój!” i Ezaw zapłakał głosem donośnym.
9.SPITZER.1937Zatem rzekł Ezaw do ojca swego: – Czyż błogosławieństwo jedno (tylko) przysługuje tobie, ojcze mój? Błogosławże także mnie, ojcze mój! I podniósł Ezaw głos swój i płakał.
10.TYSIĄCL.WYD5Lecz Ezaw rzekł do ojca: Czyż miałbyś tylko jedno błogosławieństwo, mój ojcze? Pobłogosław także i mnie, ojcze mój! I Ezaw rozpłakał się w głos.
11.BRYTYJKAA Ezaw rzekł do ojca swego: Czy tylko jedno błogosławieństwo masz, ojcze? Pobłogosław także mnie, ojcze mój! I Ezaw zaczął głośno płakać.
12.POZNAŃSKALecz Ezaw rzekł do ojca: - Czy tylko jedno masz błogosławieństwo? Ojcze mój, pobłogosław również i mnie! I rozpłakał się Ezaw w głos.
13.WARSZ.PRASKAOdpowiedział Ezaw: Ojcze, czyżbyś miał tylko jedno błogosławieństwo? Pobłogosław także i mnie, ojcze! To powiedziawszy Ezaw wybuchnął głośnym płaczem.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Esaw powiedział do swojego ojca: Czyżbyś miał tylko jedno błogosławieństwo, mój ojcze? Pobłogosław i mnie, mój ojcze. I Esaw podniósł swój głos, i zapłakał.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy masz tylko jedno błogosławieństwo, mój ojcze? - nie ustawał Ezaw. - Mnie też pobłogosław, mój ojcze! I po chwili Ezaw wybuchł głośnym płaczem.