« 1Moj 27:41 1 Księga Mojżeszowa 27:42 1Moj 27:43 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTo gdyż było Rebece powiedziano, ona posławszy i zawołała Jakoba syna swego, i rzekła jest k niemu: „Ach toć Ezau twoj brat grozi-ć chcę cię zabić.
2.WUJEK.1923Powiedziano to Rebece: która, posławszy i wezwawszy Jakóba, syna swego, rzekła do niego: Oto Ezaw, brat twój grozi, aby cię zabił.
3.GDAŃSKA.1881I oznajmiono Rebece słowa Ezawa, syna jej starszego, która posławszy, wezwała Jakóba, syna swego młodszego, i rzekła do niego: Oto Ezaw, brat twój, cieszy się tem, iż cię zabije.
4.GDAŃSKA.2017I doniesiono Rebece o słowach jej starszego syna Ezawa. Kazała więc przywołać swego młodszego syna Jakuba i powiedziała do niego: Oto twój brat Ezaw pociesza się tym, że cię zabije.
5.NEUFELD.1863I doniesiono Ribkah wyrazy Esawa, syna jéj starszego, i posłała i zawołała Jakoba syna swego młodszego i rzekła do niego: otóż Esaw brat twój udaje pocieszonego, aby cię zabić.
6.CYLKOWI doniesiono Ribce słowa Esawa, syna jej starszego, i posłała i wezwała Jakóba, syna swego młodszego, i rzekła mu: "Oto Esaw, brat twój, pociesza się tém, że cię zabije.
7.KRUSZYŃSKIPowiadomiono Rebekę o słowach Ezawa, jej syna starszego. Posłała i przywołała Jakóba, swego syna młodszego i rzekła do niego: "Oto Ezaw, twój brat. mszcząc się nad tobą, zabije cię.
8.MIESESRebece doniesiono o słowach starszego syna jej Ezawa, ona zatem posłała i wezwała syna swojego Jakóba i rzekła do niego: „Oto brat twój Ezaw pociesza się, iż zabije ciebie.
9.SPITZER.1937A opowiedziano Rebece słowa Ezawa, syna jej starszego, więc posłała i wezwała Jakóba, syna swego młodszego, i rzekła mu: – Oto Ezaw, brat twój, pociesza się co do ciebie, że zabije cię.
10.TYSIĄCL.WYD5Kiedy Rebeka dowiedziała się o tym, co mówił Ezaw, jej starszy syn, kazała zawołać Jakuba i rzekła mu: Ezaw, twój brat, zamierza cię zabić.
11.BRYTYJKARebece doniesiono słowa Ezawa, starszego jej syna. Wtedy ona kazała przywołać Jakuba, młodszego syna, i rzekła do niego: Brat twój, Ezaw, chce zemścić się na tobie i zabić cię.
12.POZNAŃSKAKiedy doniesiono Rebece o zamysłach starszego jej syna Ezawa, kazała przywołać zaraz młodszego syna Jakuba i tak powiedziała do niego: - Brat twój Ezaw chce się zemścić na tobie i zabić cię.
13.WARSZ.PRASKAKiedy doniesiono Rebece o tym, co postanowił jej starszy syn, Ezaw, kazała przywołać Jakuba, swego młodszego syna, i tak mu powiedziała: Twój brat, Ezaw, chce się zemścić na tobie i pozbawić cię życia.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem doniesiono Ribce słowa jej starszego syna Esawa, więc posłała i wezwała swojego młodszego syna Jakóba oraz mu powiedziała: Oto twój brat Esaw pociesza się tym, że cię zabije.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy Rebece doniesiono o tym postanowieniu Ezawa, jej starszego syna, posłała służbę i przywołała młodszego, Jakuba: Posłuchaj - powiedziała - twój brat Ezaw chce sobie ulżyć i planuje cię zabić.