« 1Moj 27:43 1 Księga Mojżeszowa 27:44 1Moj 27:45 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa tu przebędziesz kilko czasow s nim, ażci się zatym upokoji gniew brata twego
2.WUJEK.1923I pomieszkasz z nim przez mały czas, aż się uspokoi zapalczywość brata twego:
3.GDAŃSKA.1881I pomieszkaj z nim przez jaki czas, aż ucichnie gniew brata twego,
4.GDAŃSKA.2017Pozostań u niego przez pewien czas, aż ucichnie gniew twego brata;
5.NEUFELD.1863I będziesz mieszkał u niego czas niejakiś, aż się uspokoi gniew brata twojego.
6.CYLKOWI pobądź przy nim czas niejaki, aż uśmierzy się zapalczywość brata twojego.
7.KRUSZYŃSKIpozostaniesz u niego przez pewien czas, aż ustanie gniew, brata twego.
8.MIESESPobędziesz u niego czas niedługi, dopóki nie odwróci się zapalczywy gniew twojego brata,
9.SPITZER.1937I pobądź u niego czas niejaki, aż ustąpi zapalczywość brata twego.
10.TYSIĄCL.WYD5Pozostań tam przez jakiś czas, dopóki nie uśmierzy się gniew twego brata.
11.BRYTYJKAZamieszkaj u niego przez jakiś czas, aż przejdzie złość brata twego,
12.POZNAŃSKAMieszkać tam będziesz czas krótki, aż ustąpi zapalczywość twego brata,
13.WARSZ.PRASKAPozostań tam przez jakiś czas, aż się trochę uspokoi brat twój w swoim gniewie.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I pobądź przy nim pewien czas, aż się uśmierzy zapalczywość twojego brata.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITZamieszkaj u niego na jakiś czas, aż minie wzburzenie twego brata.