« 1Moj 27:6 1 Księga Mojżeszowa 27:7 1Moj 27:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przynieś mi z łowu twego, a uczyń potrawę, abym jadł i błogosławił ci przed Panem, pierwéj niźli umrę.
2.GDAŃSKA.1881Przynieś mi co z obłowu, a nagotuj mi potrawy smaczne, abym jadł, i błogosławił ci przed obliczem Pańskiem, pierwej, niż umrę.
3.GDAŃSKA.2017Przynieś mi zwierzynę i przygotuj mi smaczną potrawę, abym jadł i błogosławił ci przed PANEM, zanim umrę.
4.NEUFELD.1863Przynieś mi zwierzynę i zrób mi smaczne potrawy i będę jadł i pobłogosławię ci przed Wiekuistym przed śmiercią swoją.
5.CYLKOWPrzynieś mi zwierzyny, a przyrządź mi przysmaki, abym jadł, i pobłogosławił cię w obliczu Wiekuistego przed śmiercią moją.
6.KRUSZYŃSKIPrzynieś mi dziczyzny i przygotuj mi smaczną potrawę, a pojem i będę ci błogosławił wobec Boga i wobec śmierci mojej.
7.MIESESPrzynieśno dla mnie zwierzynę upolowaną i przyrządź mi smaczne potrawy, a ja będę jadł i będę błogosławił tobie przed Wiekuistym zanim umrę”,
8.SPITZER.1937– Przynieś mi dziczyznę i przyrządź mi przysmaki, a będę jadł i pobłogosławię ciebie w obliczu Wiekuistego przed śmiercią moją.
9.TYSIĄCL.WYD5Przynieś dla mnie coś z polowania i przyrządź smaczną potrawę, abym jadł i pobłogosławił cię wobec Pana przed śmiercią.
10.BRYTYJKAPrzynieś mi zwierzynę i przyrządź mi smaczną potrawę, abym jadł i abym cię pobłogosławił przed obliczem Pana, zanim umrę.
11.POZNAŃSKAPrzynieś mi dziczyzny i przyrządź mi smaczną potrawę! Pragnę to spożyć i pobłogosławić cię w obliczu Jahwe, zanim umrę.
12.WARSZ.PRASKAżeby mu coś upolował i przygotował z tego smaczny posiłek, za co miał jeszcze przed śmiercią obdarzyć go szczególnym błogosławieństwem od Jahwe.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przynieś mi zwierzyny i przyrządź mi przysmaki, abym jadł, a przed moją śmiercią pobłogosławię cię przed obliczem WIEKUISTEGO.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITUpoluj mi coś - powiedział - przyrządź mi jakiś przysmak, a gdy zjem, pobłogosławię cię wobec PANA, zanim umrę.