« 1Moj 27:8 1 Księga Mojżeszowa 27:9 1Moj 27:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A szedłszy do trzody przynieś mi dwoje koźląt co lepszych, abych z nich uczyniła potrawy ojcu twemu, których rad pożywa:
2.GDAŃSKA.1881A szedłszy do trzody, przynieś mi stamtąd dwoje koźląt dobrych, a nagotuję z nich potrawy smaczne ojcu twemu, jako rad jada.
3.GDAŃSKA.2017Idź do trzody i przynieś mi stamtąd dwoje dobrych koźląt, a przygotuję z nich dla twego ojca smaczną potrawę, jaką lubi.
4.NEUFELD.1863Idźże do trzody i przynieś mi ztamtąd dwa koźlęta dobre, i zrobię z nich smaczne potrawy dla ojca twojego, jak je lubi.
5.CYLKOWZajdźże do trzody, i przynieś mi ztamtąd dwoje koźląt dobrych, a przyrządzę z nich przysmaki dla ojca twego, jak to lubi.
6.KRUSZYŃSKIIdźże do stada i weź mi dwa koziołki wyborne, a przygotuję z nich dla ojca twego smaczną potrawę, którą lubi.
7.MIESESpójdźno do trzody i weź dla mnie stamtąd dwoje koźląt wyborowych, a ja przyrządzę z nich przysmaki dla ojca twojego tak, jak on to lubi;
8.SPITZER.1937Idźże do stada i weź mi stamtąd dwoje koźląt dobrych a przyrządzę z nich przysmaki dla ojca twego, jak on lubi.
9.TYSIĄCL.WYD5Idź, weź dla mnie z trzody dwa dorodne koźlęta, ja zaś przyrządzę z nich smaczną potrawę dla twego ojca, taką, jaką lubi.
10.BRYTYJKAIdź do trzody i weź mi stamtąd dwoje dorodnych koźląt, ja zaś przyrządzę z nich dla ojca twego smaczną potrawę, którą lubi.
11.POZNAŃSKAIdź do stada i wybierz mi z niego dwa dorodne koźlęta. Chcę z nich przyrządzić coś smakowitego dla twego ojca, tak jak on to lubi.
12.WARSZ.PRASKAIdź do najbliższej trzody i przynieś mi stamtąd dwa dorodne koźlątka. Sporządzę z nich smaczną potrawę dla twego ojca, taką jaką lubi,
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Idź do trzody oraz przynieś mi stamtąd dwoje dobrych koźląt, a przyrządzę z nich przysmaki dla twojego ojca, tak jak lubi.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITIdź do owiec i wybierz mi dwie jak najlepsze kózki. Przyrządzę z nich dla twego ojca jedno z tych dań, za którymi przepada.