« 1Moj 29:9 1 Księga Mojżeszowa 29:10 1Moj 29:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPKiedy ją uźrzał Jakob a wzwiedział, że jest siostra jego ujeczna a owce jego uja Labanowy, tedy odwalił kamień, jimże studnicę zakrywano,
2.WUJEK.1923Którą ujrzawszy Jakób, a wiedząc, iż była wujeczna siostra jego, i owce Labana, wuja jego: odwalił kamień, którym się studnia zawierała.
3.GDAŃSKA.1881I gdy ujrzał Jakób Rachelę, córkę Labana, brata matki swojej, z owcami Labana, brata matki swej: tedy przystąpił Jakób, i odwalił kamień z wierzchu studni, a napoił owce Labana, brata matki swojej.
4.GDAŃSKA.2017I gdy Jakub ujrzał Rachelę, córkę Labana, brata swej matki, z owcami Labana, brata swej matki, podszedł, odsunął kamień z wierzchu studni i napoił owce Labana, brata swojej matki.
5.NEUFELD.1863I stało się, gdy widział Jakob Rachelę córkę Labana brata matki swojéj, i trzodę Labana brata matki swojéj, przystąpił Jakob i stoczył kamień z po nad otworu studni i napoił trzodę Labana, brata matki swojéj.
6.CYLKOWI stało się, gdy ujrzał Jakób Rachelę, córkę Labana, brata matki swojej, i trzodę Labana, brata matki swojej, że przystąpił Jakób, i stoczył kamień z nad otworu studni, i napoił trzodę Labana, brata matki swojej.
7.KRUSZYŃSKIGdy tylko Jakób zobaczył Rachelę, córkę Labana, brata swej matki i owce Labana, brata swej matki, zbliżył się Jakób, odtoczył kamień z otworu studni i napoił owce Labana, brata swej matki.
8.MIESESWtedy stało się, iż skoro Jakób ujrzał Rachelę, córkę Labana, brata matki swojej, i owce Labana, brata matki swojej, Jakób przystąpił i stoczył ten kamień z wierzchu studni owej i napoił owce Labana, brata matki swojej.
9.SPITZER.1937I stało się, skoro ujrzał Jakób Rachelę, córkę Labana, brata matki jego, i trzodę Labana, brata matki jego, tedy przystąpił Jakób i stoczył kamień znad otworu studni i napoił trzodę Labana, brata matki swej.
10.TYSIĄCL.WYD5A gdy Jakub ujrzał Rachelę, córkę Labana, brata swej matki, i trzodę tegoż Labana, podszedł, odsunął kamień znad otworu studni i napoił trzodę Labana.
11.BRYTYJKAA gdy Jakub ujrzał Rachelę, córkę Labana, brata matki swojej, z owcami Labana, brata matki swojej, podszedł Jakub i odsunął kamień znad otworu studni, i napoił owce Labana, brata matki swojej.
12.POZNAŃSKAGdy Jakub ujrzał Rachelę, córkę Labana, brata swej matki (i owce Labana, brata swej matki), zbliżył się, odsunął kamień z otworu studni i napoił owce Labana, brata swej matki.
13.WARSZ.PRASKAKiedy Jakub przyjrzał się [dokładnie] Racheli, córce Labana, brata swojej matki, i trzodzie Labana, podszedł do studni, odsunął kamień i napoił stado Labana.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś kiedy Jakób ujrzał Rachelę, córkę Labana, brata jego matki oraz trzodę Labana, brata jego matki, stało się, że Jakób podszedł, stoczył kamień znad otworu studni oraz napoił trzodę Labana, brata jego matki.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy Jakub zobaczył Rachelę, córkę Labana, brata swojej matki, oraz jego owce, podszedł, odsunął kamień znad otworu studni i napoił je.