« 1Moj 29:10 1 Księga Mojżeszowa 29:11 1Moj 29:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa napojiwszy dobytek i jimie się jej całować, a zapłakaw
2.WUJEK.1923I napoiwszy trzodę pocałował ją: i podniósłszy głos płakał,
3.GDAŃSKA.1881I pocałował Jakób Rachelę, i podniósłszy głos swój płakał.
4.GDAŃSKA.2017Potem Jakub pocałował Rachelę i głośno zapłakał.
5.NEUFELD.1863I pocałował Jakob Rachelę, i podniósł głos swój i płakał.
6.CYLKOWI ucałował Jakób Rachelę, i podniósł głos swój, i zapłakał.
7.KRUSZYŃSKIJakób pocałował Rachelę, a podniósłszy swój głos, płakał.
8.MIESESJakób ucałował Rachelę i zapłakał głosem donośnym.
9.SPITZER.1937I Jakób ucałował Rachelę i podniósł głos swój i zapłakał.
10.TYSIĄCL.WYD5A potem ucałował Rachelę i rozpłakał się w głos.
11.BRYTYJKAPotem pocałował Jakub Rachelę i głośno zapłakał.
12.POZNAŃSKAPotem pocałował Rachelę i zapłakał głośno.
13.WARSZ.PRASKAPotem pocałował Rachelę i głośno zapłakał.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jakób ucałował też Rachelę oraz podniósł swój głos i zapłakał.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem pocałował Rachelę i głośno zapłakał.