« 1Moj 29:12 1 Księga Mojżeszowa 29:13 1Moj 29:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPJenże usłyszaw, iże przyszedł Jakob syn siostry jego, wybiegł przeciw jemu i obłapił ji, pocałował i wwiodł ji do swego domu. A usłyszaw, iże był przyrodzon jemu,
2.WUJEK.1923Który usłyszawszy, iż przyszedł Jakób, syn siostry jego, wybieżał przeciw jemu: i obłapiwszy go i pocałowawszy wwiódł do domu swego. A usłyszawszy przyczyny drogi,
3.GDAŃSKA.1881A gdy usłyszał Laban wieść o Jakóbie, synu siostry swojej, wybieżał przeciwko niemu, i obłapił go, a pocałowawszy, wwiódł do domu swego. A on Labanowi powiedział o wszystkiem.
4.GDAŃSKA.2017A gdy Laban usłyszał wieść o Jakubie, synu swojej siostry, wybiegł mu naprzeciw, objął go, ucałował i zaprowadził do swego domu. A on opowiedział Labanowi o wszystkim.
5.NEUFELD.1863I stało się, gdy usłyszał Laban wiadomość o Jakobie, synu siostry swojéj, pobiegł przeciw niemu i uściskał go, i pocałował go i wprowadził go do domu swojego, a ten opowiadał Labanowi wszystkie te wypadki.
6.CYLKOWI stało się, gdy usłyszał Laban wiadomość o Jakóbie, synu siostry swojej, pobiegł na spotkanie jego, i uścisnął go, i ucałował go, i wprowadził go do domu swojego; a wtedy opowiedział Labanowi o wszystkiém tém.
7.KRUSZYŃSKIGdy usłyszał Laban, że jest mowa o Jakóbie, synu jego siostry, wybiegł na jego spotkanie, objąwszy go, ucałował go i przywiódł do swego domu. Jakób opowiedział Labanowi o wszystkich wydarzeniach.
8.MIESESSkoro Laban słyszał wieść o Jakóbie, synie swej siostry, wybiegł on na spotkanie tegoż, uściskał go, ucałował go i wprowadził go do domu swojego, a on opowiedział Labanowi o tych wszystkich zdarzeniach.
9.SPITZER.1937I stało się, gdy usłyszał Laban wieść o Jakóbie, synu siostry swej, tedy pobiegł naprzeciw niemu i uścisnął go i ucałował go i wprowadził go do domu swego; więc opowiedział Labanowi wszystkie sprawy te.
10.TYSIĄCL.WYD5Gdy Laban usłyszał nowinę, że to jest Jakub, jego siostrzeniec, wybiegł mu na spotkanie, objął go i ucałował, i wprowadził go do swego domu. Wtedy to Jakub opowiedział Labanowi o wszystkim.
11.BRYTYJKAA gdy Laban usłyszał o Jakubie, synu siostry swojej, wybiegł na jego spotkanie, uściskał go, ucałował i wprowadził do domu swego. Wtedy opowiedział Labanowi o wszystkim, co zaszło.
12.POZNAŃSKAKiedy Laban usłyszał tę wieść o Jakubie, synu swojej siostry, wybiegł mu naprzeciw, objął go i ucałował. Potem poprowadził do swego domu. [Jakub] opowiedział Labanowi o wszystkich [swoich] zdarzeniach.
13.WARSZ.PRASKAKiedy Laban usłyszał o Jakubie, synu rodzonej siostry, wybiegł mu naprzeciw, wziął go w ramiona, ucałował i zaprowadził do własnego domu. Wtedy też Jakub opowiedział o wszystkim.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy Laban usłyszał wiadomość o synu swojej siostry Jakóbie, stało się, że pobiegł na jego spotkanie, uścisnął go, ucałował oraz wprowadził go do swojego domu; wtedy opowiedział Labanowi o wszystkim.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNa wieść o Jakubie, synu swojej siostry, Laban wybiegł na jego spotkanie. Objął go, ucałował i wprowadził do domu. Tam Jakub opowiedział Labanowi o wszystkich swoich sprawach,