« 1Moj 3:9 1 Księga Mojżeszowa 3:10 1Moj 3:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPJenże rzekł: „Gospodnie, głos twoj słyszałeśm w raju a bojałeśm się, przeto iżem nag, i skryłeśm się”.
2.WUJEK.1923Który odpowiedział: Usłyszałem twój głos w raju, i zlękłem się, przeto, żem jest nagi, i skryłem się.
3.GDAŃSKA.1881Który odpowiedział: Głos twój usłyszałem w sadzie, i zlękłem się dla tego, żem nagi, i skryłem się.
4.GDAŃSKA.2017On odpowiedział: Usłyszałem twój głos w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, i ukryłem się.
5.NEUFELD.1863I rzekł: głos Twój usłyszałem w ogrodzie i bałem się, bo jestem nagi, i skryłem się.
6.CYLKOWI rzekł: "Głos Twój słyszałem w ogrodzie, i uląkłem się, bo nagi jestem, i skryłem się".
7.KRUSZYŃSKII odpowiedział: "Słyszałem głos twój w ogrodzie, lecz bałem się, ponieważ jestem nagi i ukryłem się".
8.MIESES„Usłyszałem głos Twój w Ogrodzie”, – odrzekł, „więc strwożyłem się, ponieważ jestem nagi i ukryłem się”.
9.TYSIĄCL.WYD5On odpowiedział: Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się.
10.BRYTYJKAA on odpowiedział: Usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się.
11.POZNAŃSKAOn zaś odpowiedział: - Usłyszałem odgłos Twoich [kroków] w ogrodzie i przestraszyłem się, bo jestem nagi. Dlatego się skryłem.
12.WARSZ.PRASKAA on odpowiedział: Usłyszałem Twoje kroki w ogrodzie i przeraziłem się, bo jestem nagi. I dlatego się ukryłem.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A on odpowiedział: Słyszałem Twój głos w ogrodzie i wystraszyłem się, ponieważ jestem nagi; zatem się ukryłem.
14.EIB.BIBLIA.2016A on na to: Usłyszałem, że jesteś w ogrodzie, i przestraszyłem się, bo jestem nagi - dlatego ukryłem się!