« 1Moj 3:23 1 Księga Mojżeszowa 3:24 1Moj 4:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI wyrzucił Adama s raja a ustawił przed rajem rozkoszy cherubin a płomienny miecz w ręku ku ostrzeganiu drogi ku drzewu żywota.
2.WUJEK.1923I wygnał Adama: i postawił przed rajem rozkoszy Cherubim i miecz płomienisty i obrotny, ku strzeżeniu drogi drzewa żywota.
3.GDAŃSKA.1881A tak wygnał człowieka; i postawił na wschód słońca sadu Eden Cheruby, i miecz płomienisty i obrotny ku strzeżeniu drogi do drzewa żywota.
4.GDAŃSKA.2017Tak wygnał człowieka i postawił na wschód od ogrodu Eden cherubinów i płomienisty miecz obracający się we wszystkie strony, aby strzegły drogi do drzewa życia.
5.NEUFELD.1863I wygnał człowieka i usadowił na wschodzie ogrodu Eden Cherubów i błysk miecza wirującego, dla strzeżenia drogi do drzewa życia.
6.CYLKOWI tak wygnał człowieka; i usadowił na wschód od ogrodu Eden Cherubów, i płomienny miecz, wirujący, dla strzeżenia drogi do drzewa życia.
7.KRUSZYŃSKII wypędził Adama i ustawił od wschodu przy ogrodzie Edenu cherubów, tudzież miecz ognisty i obrotny, aby strzedz drogi drzewa żywota.
8.MIESESOn wygnał Adama, a cherubów [Kěrūb] umieścił na wschód od Ogrodu Rozkoszy [Ganeden], z wirującym mieczem płomiennym, ażeby bronić przystępu do Drzewa Życia.
9.SPITZER.1937I wygnał człowieka i postawił na wschód od ogrodu Eden Cherubinów i ostrze miecza krążącego dla strzeżenia drogi do drzewa żywota.
10.TYSIĄCL.WYD5Wygnawszy zaś człowieka, Bóg umieścił na wschód od ogrodu Eden cherubów i miecz z połyskującym ostrzem, aby strzec drogi do drzewa życia.
11.BRYTYJKAI tak wygnał człowieka, a na wschód od ogrodu Eden umieścił cheruby i płomienisty miecz wirujący, aby strzegły drogi do drzewa życia.
12.POZNAŃSKAA kiedy już wypędził człowieka, postawił przed ogrodem Eden Cherubów i połyskujący miecz ognisty, by strzec drogi do drzewa życia.
13.WARSZ.PRASKAPo usunięciu człowieka [z ogrodu] postawił Bóg przed nim cherubów z mieczami o połyskujących ostrzach, aby strzegły dostępu do drzewa życia.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak wypędził człowieka, a na wschód od ogrodu Eden usadowił cherubów oraz płomienny miecz wirujący dla strzeżenia drogi do drzewa Życia.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITTak to właśnie go wygnał, a na wschód od ogrodu Eden ustawił cheruby z płomieniem wirującego miecza. Ich zadaniem było strzec drogi do drzewa życia.