« 1Moj 3:2 1 Księga Mojżeszowa 3:3 1Moj 3:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPale owoca z drzewa, jeż to jest pośrzod raja, przykazał nam Bog, abychom nie jedli ani się jego dotykali, abychom sna nie umarli”.
2.WUJEK.1923Ale z owocu drzewa, które jest w pośród raju, rozkazał nam Bóg, abyśmy nie jedli, i nie dotykali się go, byśmy snadź nie pomarli.
3.GDAŃSKA.1881Ale z owocu drzewa, które jest w pośród sadu, rzekł Bóg: Nie będziecie jedli z niego, ani się go dotykać będziecie, byście snać nie pomarli.
4.GDAŃSKA.2017Ale o owocu drzewa, które jest pośrodku ogrodu, Bóg powiedział: Nie będziecie z niego jeść ani go dotykać, abyście nie umarli.
5.NEUFELD.1863ale z owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, mówił Bóg: nie jedzcie z niego i nie dotykajcie się go, bo byście umarli.
6.CYLKOWTylko z owocu drzewa, co w pośrodku ogrodu, rzekł Bóg: "nie pożywajcie z niego i nie dotykajcie się go, - abyście nie umarli".
7.KRUSZYŃSKILecz z owocu drzewa, które jest w pośrodku ogrodu, Bóg powiedział: Nie będziecie jedli z niego i nie dotkniecie się go, abyście nie pomarli".
8.MIESESzaś co do owoców Drzewa w środku Ogrodu, rzekł Bóg: „Nie spożywajcie zeń i nie tykajcie go się, bo może pomrzecie”.
9.SPITZER.1937Tylko z owocu drzewa, które w środku, rzekł Bóg: – Nie jedzcie z niego, ani dotknijcie go, abyście nie pomarli.
10.TYSIĄCL.WYD5tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli.
11.BRYTYJKATylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg: Nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli.
12.POZNAŃSKATylko o owocach drzewa, które jest w środku ogrodu, powiedział Bóg: - Nie wolno wam z niego jeść, nie wolno wam go dotykać, abyście nie pomarli!
13.WARSZ.PRASKATylko o owocach z drzewa, które rośnie w środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno wam ich spożywać ani nawet dotykać tego drzewa. W przeciwnym bowiem razie pomrzecie.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tylko z owocu drzewa, które jest w środku ogrodu powiedział Bóg z niego nie spożywajcie i go nie dotykajcie, abyście nie umarli.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITBóg zabronił nam jedynie jeść owoce z drzewa, które rośnie w środku ogrodu. Polecił: Nie jedzcie z niego ani go nie dotykajcie, abyście nie pomarli.