« 1Moj 3:4 1 Księga Mojżeszowa 3:5 1Moj 3:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPbo wie Bog, że ktorykoli dzień jego ukusicie, otworzą się oczy wasze a będziecie jako bogowie wiedząc dobre i złe”.
2.WUJEK.1923Bo wie Bóg, iż któregokolwiek dnia będziecie jeść z niego, otworzą się oczy wasze: i będziecie jako bogowie, wiedząc dobre i złe.
3.GDAŃSKA.1881Ale wie Bóg, że któregokolwiek dnia z niego jeść będziecie, otworzą się oczy wasze; a będziecie jako bogowie, znający dobre i złe.
4.GDAŃSKA.2017Ale Bóg wie, że tego dnia, gdy z niego zjecie, otworzą się wasze oczy i będziecie jak bogowie znający dobro i zło.
5.NEUFELD.1863Gdyż Bóg wie, iż dnia, kiedy z niego jeść będziecie, otworzą się oczy wasze i staniecie się jak Bóg, poznawającymi dobre i złe.
6.CYLKOWAle wie Bóg, iż dnia, którego pożywać zeń będziecie, otworzą się oczy wasze i staniecie się jako Bóg, poznawającymi dobre i złe".
7.KRUSZYŃSKIalbowiem wie Bóg, że w dniu, którego skosztujecie z niego owocu, otworzą się oczy wasze i staniecie się jako Bóg znający dobro i zło".
8.MIESESlecz Bóg wie, iż skoro będziecie z niego spożywać, otworzą się oczy wasze i będziecie niby Bóg, wiedzący, co jest dobre, a co złe jest.
9.SPITZER.1937ale wie Bóg, że w dniu, w którym jeść będziecie z niego, roztworzą się oczy wasze i staniecie się, jakby Bóg, poznawającymi dobre i złe.
10.TYSIĄCL.WYD5Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło.
11.BRYTYJKALecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło.
12.POZNAŃSKAAle wie Bóg, że gdy zjecie [owoc] z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg wiedzieli, co dobre i złe.
13.WARSZ.PRASKAAle Bóg wie, że gdybyście zaczęli spożywać owoce z tego drzewa, otworzyłyby się wam oczy i tak jak Bóg znalibyście dobro i zło.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale Bóg wie, że w dniu, w którym będziecie z niego jeść, otworzą się wasze oczy i staniecie się jak bogowie, co poznają dobre i złe.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITBóg wie, że gdy tylko zjecie z tego drzewa, otworzą się wam oczy i staniecie się jak Bóg - poznacie dobro i zło.