« 1Moj 3:6 1 Księga Mojżeszowa 3:7 1Moj 3:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI otworzyły się oczy obiema, to jest oczy rozuma. A gdyż uznamionałasta, żesta naga, a wziąwszy liście fikowe uczyniłasta sobie wieniki.
2.WUJEK.1923I otworzyły się oczy obojga: a gdy poznali, że byli nagimi, pozszywali liście figowe, i poczynili sobie zasłony.
3.GDAŃSKA.1881Zatem otworzyły się oczy obojga, i poznali, że byli nagimi; i spletli liście figowe, a poczynili sobie zasłony.
4.GDAŃSKA.2017I otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski.
5.NEUFELD.1863I otworzyły się oczy obojga i poznali, że byli nadzy, i spoili liście figowe i zrobili sobie przepaski.
6.CYLKOWI otworzyły się oczy obojga, i poznali, że są nagimi! I spletli liście figowe, i poczynili sobie przepaski.
7.KRUSZYŃSKII otworzyły się oczy ich obojga i poznali, że są nadzy; zerwali tedy liście figowe i uczynili sobie opaski.
8.MIESESOczy obojga rozwarły się i poznali, że są nadzy; więc zeszyli liście figowe i zrobili sobie przepaski.
9.SPITZER.1937Tedy rozwarły się oczy obojgu im i poznali, że są nadzy. Więc spletli liście figowe i zrobili sobie zasłony.
10.TYSIĄCL.WYD5A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy; spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski.
11.BRYTYJKAWtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski.
12.POZNAŃSKATeraz otworzyły się obojgu oczy i poznali, że są nadzy. Zszyli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski.
13.WARSZ.PRASKAI natychmiast obojgu otworzyły się oczy, i dostrzegli, że są nadzy; sięgnęli zatem po gałązki figowe i zrobili sobie z nich przepaski.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem otworzyły się oczy obojga oraz poznali, że są nadzy. Więc spletli figowe liście i uczynili sobie przepaski.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas otworzyły się oczy im obojgu i zobaczyli - że są nadzy. Spletli więc figowe liście i sporządzili sobie z nich przepaski.