« 1Moj 30:11 1 Księga Mojżeszowa 30:12 1Moj 30:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Porodziła téż Zelpha drugiego.
2.GDAŃSKA.1881Porodziła też Zelfa, służebnica Lii, drugiego syna Jakóbowi.
3.GDAŃSKA.2017Potem Zilpa, służąca Lei, urodziła Jakubowi drugiego syna.
4.NEUFELD.1863I porodziła Zylpah służebnica Leah drugiego syna Jakobowi.
5.CYLKOWI urodziła Zylpa, służebnica Lei, syna drugiego Jakóbowi.
6.KRUSZYŃSKIZilpa, służebnica Liji, urodziła drugiego syna Jakóbowi.
7.MIESESZylpa, służebnica Lei urodziła Jakóbowi drugiego syna,
8.SPITZER.1937A urodziła Zylpa, służebnica Lei, syna drugiego Jakóbowi.
9.TYSIĄCL.WYD5A gdy Zilpa, niewolnica Lei, urodziła Jakubowi drugiego syna,
10.BRYTYJKASłużąca Lei Zylpa urodziła Jakubowi drugiego syna.
11.POZNAŃSKAA Zilpa, służebnica Lei, urodziła Jakubowi jeszcze drugiego syna.
12.WARSZ.PRASKAA kiedy Zilpa, niewolnica Lei, urodziła Jakubowi drugiego syna,
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Zylpa, służebnica Lei, urodziła Jakóbowi drugiego syna.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie Zilpa, służąca Lei, urodziła Jakubowi drugiego syna.