« 1Moj 30:13 1 Księga Mojżeszowa 30:14 1Moj 30:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A Ruben wyszedłszy czasu żniwa pszenicznego na pole, nalazł Mandragory, które matce Lii przyniósł. I rzekła Rachel: Daj mi część z Mandragór syna twego.
2.GDAŃSKA.1881I wyszedł Ruben czasu żniwa pszenicznego, i znalazł pokrzyki na polu, a przyniósł je do Lii, matki swej; i rzekła Rachel do Lii: Daj mi też proszę z pokrzyków syna twego.
3.GDAŃSKA.2017A w czasie żniwa pszenicznego Ruben wyszedł i znalazł na polu mandragory, i przyniósł je do swojej matki Lei. Wtedy Rachela powiedziała do Lei: Daj mi, proszę, z mandragor twego syna.
4.NEUFELD.1863I poszedł Reuben w czasie żęcia pszenicy i znalazł wilcze jagody w polu, i przyniósł je do Leah matki swojéj, i rzekła Rachel do Leah: dajże mi, proszę, z wilczych jagód syna swojego.
5.CYLKOWI wyszedł Reuben w czasie sprzętu pszenicy, i znalazł pokrzyki na polu, i przyniósł je Lei, matce swojej; i rzekła Rachel do Lei: "Dajże mi pokrzyków syna twego."
6.KRUSZYŃSKIRuben wyszedł w czasie żniwa pszenicy i znalazł na polu mandragorę i przyniósł ją Liji, swej matce. Tedy Rachela rzekła do Liji: "Daj mi, proszę cię, z mandragory syna twego".
7.MIESESW czasie żniwa pszenicy wyszedł Rubin i znalazł w polu pokrzyki; on przyniósł je do matki swojej Lei, lecz Rachela rzekła do Lei: „Daj mi, proszę, trochę pokrzyków syna twojego”.
8.SPITZER.1937A wyszedł Reuben w czasie żniwa i znalazł pokrzyki na polu i przyniósł je Lei, matce swej. Tedy rzekła Rachela do Lei: – Dajże mi z pokrzyków syna twego!
9.TYSIĄCL.WYD5Pewnego razu Ruben, wyszedłszy na pole, gdy żęto pszenicę, znalazł mandragory i przyniósł je swej matce, Lei. Wtedy Rachela rzekła: Daj mi mandragory twojego syna.
10.BRYTYJKAA Ruben wyszedł podczas żniw pszenicy i znalazł na polu pokrzyki, i przyniósł je Lei, matce swej. Wtedy Rachela rzekła do Lei: Daj mi, proszę, pokrzyków syna twego!
11.POZNAŃSKAPewnego razu, w czasie gdy żęto pszenicę, wyszedł Ruben w pole i znalazł mandragorę. Zaniósł ją więc do swej matki, Lei. Wtedy Rachela rzekła do Lei: - Daj mi, proszę, część mandragory twego syna!
12.WARSZ.PRASKAPewnego razu – a był to czas żęcia pszenicy – wyszedł Ruben na pole i znalazł owoce mandragory. Wziął je i przyniósł swojej matce, Lei. Wtedy Rachel powiedziała do Lei: Daj mi kilka tych mandragor, które przyniósł ci twój syn.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A w czasie zbiórki pszenicy Reuben wyszedł i znalazł na polu pokrzyki oraz przyniósł je swojej matce Lei. Zaś Rachela powiedziała do Lei: Daj mi pokrzyków twojego syna.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITPewnego razu, w czasie zbiorów pszenicy, Ruben wyszedł na pole. Znalazł tam mandragory i przyniósł je swojej matce Lei. Wówczas Rachela poprosiła siostrę: Podziel się ze mną, proszę, mandragorami swojego syna.