« 1Moj 30:14 1 Księga Mojżeszowa 30:15 1Moj 30:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ona odpowiedziała: Małoć się jeszcze zda, żeś mi odwabiła męża, aż jeszcze Mandragory syna mego chcesz pobrać? Rzekła Rachel: Niechajże śpi z tobą téj nocy za Mandragory syna twego.
2.GDAŃSKA.1881A ona jej odpowiedziała: A małoż na tem, żeś mi wzięła męża mego, iż też chcesz wziąć i pokrzyki syna mego? Tedy rzekła Rachel: Niechajże śpi z tobą tej nocy za pokrzyki syna twego.
3.GDAŃSKA.2017A ona jej odpowiedziała: Mało ci, że zabrałaś mi mojego męża, to teraz chcesz też zabrać mandragory mego syna? Wtedy Rachela powiedziała: Niech śpi z tobą tej nocy za mandragory twego syna.
4.NEUFELD.1863I rzekła do niéj: małoż żeś mi wzięła męża mojego, że chcesz jeszcze wziąść wilcze jagody syna mojego? i rzekła Rachel: za to będzie leżał przy tobie téj nocy, w zamian za wilcze jagody syna twojego.
5.CYLKOWA rzekła do niej: "Czyż mało, żeś wzięła męża mojego, że chcesz wziąć i pokrzyki syna mego?" I rzekła Rachel: "Niechajże śpi z tobą tej nocy za pokrzyki syna twego."
6.KRUSZYŃSKITa odpowiedziała jej: "Czyż mało, że zabrałaś mi męża i zabierasz jeszcze mandragorę syna mego?" Rzekła Rachela: "więc niechaj śpi z tobą tej nocy za mandragorę syna twego".
7.MIESESOna zaś rzekła do niej: „Czy mało, iżeś zabrała męża mojego, że zabierzesz też i pokrzyki syna mójego?” Nato rzekła Rachela: „Dlatego będzie on leżał przy tobie tej nocy – za pokrzyki syna twojego”.
8.SPITZER.1937Ale rzekła Lea do niej: – Czyż mało, że wzięłaś męża mego i wziąć chcesz także pokrzyki syna mego? Więc rzekła Rachela: – Niechże leży obok ciebie tej nocy za pokrzyki syna twego.
9.TYSIĄCL.WYD5A na to Lea: Czyż nie dość, że mi zabrałaś męża, a jeszcze chcesz zabrać mandragory mego syna? Rachela zawołała: Niechaj więc śpi z tobą tej nocy za mandragory twego syna!
10.BRYTYJKAA ona jej odpowiedziała: Czy mało ci tego, żeś mi zabrała męża? Chcesz zabrać też pokrzyki syna mego? Wtedy Rachela rzekła: Niechaj więc śpi z tobą tej nocy za pokrzyki syna twego.
11.POZNAŃSKANa to [Lea] odpowiedziała jej: - Czy ci to mało, że zabrałaś mi mego męża? Jeszcze chcesz zabrać memu synowi mandragorę? Ale Rachela na to: - Niech więc tej nocy śpi z tobą w zamian za mandragorę twego syna.
12.WARSZ.PRASKAA Lea na to: Mało ci tego, że zabrałaś mi męża? Chcesz mnie pozbawić także i mandragor, które dostałam od mego syna? Odpowiedziała Rachel: To zróbmy tak! Niech [Jakub] pójdzie do ciebie jeszcze na tę noc, za owe mandragory twojego syna.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc do niej powiedziała: Czy ci mało, że wzięłaś mojego męża; chcesz wziąć i pokrzyki mego syna. A Rachel powiedziała: Niech śpi z tobą tej nocy za pokrzyki twojego syna.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITLea odpowiedziała: Czy to mało, że zabrałaś mi męża? Chciałabyś też zabrać mi mandragory mego syna? Dobrze - zgodziła się Rachela - niech w zamian za mandragory twego syna Jakub spędzi z tobą tę noc.