« 1Moj 30:15 1 Księga Mojżeszowa 30:16 1Moj 30:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A gdy się Jakób wracał pod wieczór z pola, wyszła przeciw jemu Lia, i rzekła: Masz wniść i do mnie; bom cię zapłatą zjednała sobie za Mandragory syna mego. I spał z nią onéj nocy.
2.GDAŃSKA.1881A gdy się wracał Jakób z pola pod wieczór, wyszła Lija przeciwko jemu, i rzekła: Do mnie wnijdziesz, gdyżem cię pewną zapłatą najęła sobie pokrzykami syna mego; i spał z nią onej nocy.
3.GDAŃSKA.2017A gdy Jakub wracał wieczorem z pola, Lea wyszła mu naprzeciw i powiedziała: Masz do mnie przyjść, bo nabyłam cię za mandragory mego syna. I spał z nią tej nocy.
4.NEUFELD.1863I przyszedł Jakob z pola na wieczór, i wyszła Leah naprzeciw niego, i rzekła: do mnie masz przyjść, gdyż najęłam cię za wilcze jagody syna swojego, i leżał przy niéj téjże nocy.
5.CYLKOWA gdy przyszedł Jakób z pola wieczorem, wyszła Lea naprzeciw niego, i rzekła: "Do mnie zajdziesz, gdyż najęłam cię za pokrzyki syna mego;" I spał z nią onej nocy.
6.KRUSZYŃSKIGdy Jakób przyszedł wieczorem z pola, Lija wyszła naprzeciwko niemu i rzekła: Do mnie przyjdziesz, bom zapłaciła za cię mandragorą syna mego". I spał z nią tej nocy.
7.MIESESGdy Jakób wracał z pola wieczorem, wyszła Lea na spotkanie jego i rzekła: „Do mnie wnijdziesz, gdyż nabyłam ciebie za pokrzyki syna mojego”. I on legł przy niej tej nocy.
8.SPITZER.1937Gdy przybył Jakób z pola wieczorem, tedy wyszła Lea naprzeciw niego i rzekła: – Do mnie pójdziesz, gdyż najęłam się za cenę syna mego. I leżał przy niej nocy tejże.
9.TYSIĄCL.WYD5A gdy Jakub wracał wieczorem z pola, Lea wyszła mu naprzeciw i rzekła: Do mnie przyjdź, bo nabyłam cię za mandragory mego syna. I spał z nią owej nocy.
10.BRYTYJKAA gdy wracał Jakub z pola wieczorem, Lea wyszła na jego spotkanie i rzekła: Przyjdź do mnie, bo nabyłam cię sobie za pokrzyki syna mego; i spał z nią tej nocy.
11.POZNAŃSKAKiedy więc pod wieczór Jakub wracał z pola, Lea wyszła naprzeciw niego, mówiąc: - Masz przyjść do mnie, bo zapłaciłam za ciebie mandragorą mego syna. Spał więc z nią tej nocy.
12.WARSZ.PRASKAKiedy Jakub wracał wieczorem z pola, wybiegła mu naprzeciw Lea i powiedziała: Masz przyjść dzisiaj do mnie. Zapłaciłam za to mandragorami mojego syna. I spał z nią [Jakub] tej nocy.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś wieczorem, kiedy Jakób przyszedł z pola, Lea wyszła naprzeciw niego i powiedziała: Pójdziesz do mnie, gdyż najęłam cię za pokrzyki mojego syna. Więc spał z nią owej nocy.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy Jakub wieczorem wracał z pola, Lea wyszła mu na spotkanie: Dzisiaj spędzisz noc u mnie - powiedziała. - Wynajęłam cię dużym kosztem, za mandragory mojego syna. I Jakub pozostał u niej na noc.