« 1Moj 30:17 1 Księga Mojżeszowa 30:18 1Moj 30:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekła: Dał mi Bóg zapłatę, iżem dała sługę moję mężowi memu, i nazwała imię jego Issachar.
2.GDAŃSKA.1881I rzekła Lija: Oddał mi Bóg zapłatę moją, żem była dała służebnicę moję mężowi mojemu; i nazwała imię jego Isaszar.
3.GDAŃSKA.2017I Lea powiedziała: Bóg mi oddał moją zapłatę za to, że dałam moją służącą swemu mężowi. I nadała mu imię Issachar.
4.NEUFELD.1863I rzekła Leah: dał mi Bóg wynagrodzenie moje, że dałam służebnicę swoją mężowi swojemu, i nazwała imię jego Jisachar.
5.CYLKOWI rzekła Lea: "Dał mi Bóg wynagrodzenie, iż oddałam służebnicę moję mężowi mojemu." I nazwała imię jego Issachar.
6.KRUSZYŃSKII rzekła Lija: "Bóg dał mi zapłatę, ponieważ dałam służebnicę moją mężowi memu". I nazwała go Issachar.
7.MIESESi rzekła: „Bóg dał mi nagrodę [sěchari], iż dałam swoją służebnicę mężowi swemu”, – i nazwała go Isacharem [Jissachar].
8.SPITZER.1937Więc rzekła Lea: – Dał mi Bóg wynagrodzenie, iż oddałam służebnicę moją mężowi memu i nazwała imię jego Izaschar.
9.TYSIĄCL.WYD5I mówiła: Dał mi Bóg nagrodę za to, że oddałam swoją niewolnicę mężowi. Nazwała więc go Issachar.
10.BRYTYJKAWtedy rzekła Lea: Bóg dał mi nagrodę za to, że dałam mężowi memu służącą moją. I nazwała go Issachar.
11.POZNAŃSKAMówiła więc Lea: "Bóg dał mi zapłatę za to, że swoją służebnicę dałam memu mężowi". Nadała mu zatem imię Issachar.
12.WARSZ.PRASKAPowiedziała więc Lea: Oto jak wynagrodził mnie Bóg za to, że odstąpiłam mojemu mężowi moją własną niewolnicę. A synowi nadała imię Issachar, to znaczy: nagroda.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lea też powiedziała: Bóg mi dał wynagrodzenie, bo oddałam moją służebnicę memu mężowi. I nazwała jego imię Issachar.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITBóg mi odpłacił - podsumowała - za to, że dałam mojemu mężowi służącą. Stąd nadała mu imię Issachar.